• فارسی
  • English

توضیحات گذرگاه تیرانداز 1942

بازی در مورد جنگ جهانی دوم در اقیانوس آرام در سال 1942 است که در ساحل اتل میدوی رخ می دهد. هدف حمله به ناوگان هوائی و دریایی ژاپن است، با پرواز از طریق 20 مرحله راه خود را برای جنگ و نابود کردن ژاپن باز کنید.
12 مرحله شامل نبرد هوا به دریا، 8 مرحله دیگر شامل یک جنگ تمام عیار علیه یک اسکادران بمب افکن ژاپنی با یک بمب افکن مادری در پایان است.
یکی از چهار هواپیما مختلف که هر کدام دارای رتبه، سرعت، قدرت و قدرت حمله مختلف هستند را انتخاب کنید و با برداشتن وسایل مربوطه و سه نوع سلاح اصلی عملیات ها را انجام دهید. با نگه داشتن دکمه 1 بازیکن می تواند شلیک کند تا موشک خاصی را بزند، اگر این موشک به دشمن برسد روی دشمن قفل می شود و می تواند موشک های پرتاب کننده را سریعتر به جلو ببرد. همچنین یک عرضه بمب های هوشمند وجود دارد که می تواند برای از بین بردن اکثر دشمنان و پرتابه های آنها از روی صفحه نمایش استفاده شود.
در پایان هر سطح، بازیکن امتیاز اضافی برای تعداد بمب های نگهداری شده در انبار دریافت می کند، که برای پاداش  و مدال جمع آوری شده است.

ویژگی های بازی 1942 Arcade Shooter گذرگاه تیرانداز 1942:
  • 20 ماموریت بزرگ
  • انواع مختلف دشمن
  • ارتقاء های متعدد و گیم پلی ویژه
  • 5 هواپیما مختلف
  • کنترل آسان
  • لذت بردن از جنگ های عالی هوایی در هر زمان، هر جا با اسکادران 1942 جنگ جهانی دوم
  • کاملا رایگان
تغییرات نسخه 3.79:
- سایر پیشرفت ها و رفع اشکالات

The description of 1942 Arcade Shooter

1942 - The game takes place in the Pacific theater of World War II, off the coast of the Midway Atoll. The goal is to attack the Japanese air fleet that bombed the American aircraft carrier, pursue all Japanese air and sea forces, fly through the 20 stages, and make their way to the Japanese battleship Yamato to destroy her. 12 stages consist of an air-to-sea battle (with a huge battleship or an aircraft carrier as the stage boss), while the other 8 stages consist of an all-aerial battle against a squadron of Japanese bombers with a mother bomber at the end.

In 1942 - The player selects one of four different planes, each with different ratings in speed, power, and the strength of their homing attack. When flying through the levels, three primary weapons can be used by picking up their respective items, to fire either spreading vulcan bullets, straight-firing lasers, or multi-directional missiles. By holding button 1, the player can charge up to fire a special missile. If this missile hits a large enemy, the player will lock on to that enemy, and can fire fast homing projectiles to damage it further. There is also a supply of smart bombs which can be used to clear away the majority of enemies and their projectiles from the screen. Smart bombs can also be charged up, and each level of charge yields a different effect. If the player is shot down while charging up a bomb, the bomb does not go off.

At the end of every level, the player receives additional points for the number of bombs held in stock, a rank increase of 1-5 for the percentage of enemies destroyed, a grade for the time it took to defeat the boss, and a bonus for every medal collected which is multiplied by the rank. After beating the last level, the player also gets a large bonus for the number of lives they have remaining.

🚀 HOW TO PLAY 🚀
* Screen slide: moves the aircraft - combat plane.
* Touch the "lighting" button to make special lightning attacks.
* Select booters to start easier.
* Defeat boss to pass levels.

🚀 FEATURES 🚀
* 20 Great Missions with huge End Level Bosses and 3 modes to play: Normal, Hard, Crazy
* Many different Enemy types
* Numerous Upgrades and special gameplay
* 5 different aircraft and more.
* Arcade retro style feeling.
* Easy control.
* Experience the intensity of this 8-bit classic with one finger control.

Enjoy awesome air battles anytime, anywhere with Squadron 1942 - World War II🚀
Completely free to play on mobile!

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید   بیشتر»