• فارسی
  • English

توضیحات راننده ماشین 2 - پارک خودرو

فوق العاده اعتیادآور با مراحل بسیار سخت و چالش برانگیز. باید به اعصاب خود مسلط باشید.
سری دوم بازی مشهور راننده ماشین. پارک ماشین خود در شرایط سخت و دشوار.
  • دارای فیزیک طبیعی خودرو
  • شامل بیش از 200 مرحله ویژه
  • مراحل سخت ماشین سواری
  • امکان کنترل فرمان با حرکت موبایل خود
  • کنترل های فوق العاده حساس
  • امکان سفارشی کردن ظاهر وسیله نقلیه خود
  • گرافیک با کیفیت

The description of Car Driver 2 (Hard Parking)

Extremely an addictive game with ultra challenge levels. You should dominate your nerves!

The second game of the best parking simulation series, “Car Driver”.


Game properties:

* Realistic vehicle physics
* 200 unique levels
* Hardened levels
* Right & left steering wheel options
* High sensitive controls
* Vehicle customization options
* High detailed graphics

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»