• فارسی
  • English

توضیحات دویدن تام سخنگو

شما مورد سرقت قرار گرفته اید! دویدن با شخصیت تام یا آنجلای سخنگو برای تعقیب دزد و بازگرداندن طلاهایتان.
رویارویی با دنیاهای جدید، دویدن به سبک های متفاوت و شتاب گرفتن برای رسیدن به حداکثر سرعت.

ویژگی های بازی Talking Tom Gold Run - دویدن تام سخنگو:
  • امکان ارتباط با دوستان خود از طریق شبکه های اجتماعی
  • دویدن در محیط های زیبا
  • همراه شدن با تام و آنجلای سخنگو
  • گرافیک زیبا و رنگارنگ
تغییرات نسخه 7.1.0.4754:
یک رویداد خاص
به زودی منتظر رویدادهای ویژه با جوایز شگفت انگیز باشید! سریع، اکنون بدوید تا همه آنها را جمع کنید!
برای جمع آوری نشانه ها و کسب جوایز، رویدادهای ویژه ای را انجام دهید.

The description of Talking Tom Gold Run

You’ve been robbed! Explore this endless runner as TALKING TOM or TALKING ANGELA to chase down the robber and get your gold back! Discover new worlds, different running styles and grab boosts on the go. Running will pay off - you’ll be able to build your very own dream home from the ground up...
? Run after the robber to recover your gold and build your dream home
? Unlock new worlds with different runner mechanics
? Play with Talking Tom, Talking Angela, Talking Ginger, Talking Hank and Talking Ben
? Crack the vaults to earn secret loot and prizes
"Talking Tom Gold Run by Talking Tom and Friends”
This app is PRIVO certified. The PRIVO safe harbor seal indicates Outfit7 has established COPPA compliant privacy practices to protect your child's personal information. Our apps do not allow younger children to share their information.
This app contains:
- The possibility to use and connect with friends via social networks
- The option to make in-app purchases
- Alternative options to access all functionalities of the app without making any in-app purchases using real money (build progress, in-game functionalities)
- Promotion of Outfit7's products and contextual advertising
- Items are available for different prices in virtual currency, depending on the player's progress
- Watching videos of Outfit7's animated characters via YouTube integration
- Links that direct customers to our websites and other Outfit7 apps
Terms of use: http://outfit7.com/eula/
Privacy policy: http://outfit7.com/privacy-policy/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»