• فارسی
  • English

توضیحات نقطه و بسته

بازی نقطه‎بازی با گرافیک زیبا برای اندروید.
نقاط را به هم متصل کنید، مربع‎های بیشتری به وجود آورید و حریف خود را شکست دهید.

امکان بازی با دوستان و هوش مصنوعی میسر است.
تغییرات نسخه 6.041:
هندلینگ چند نفره بهبود یافته است.

The description of Dots and Boxes

Link the dots, close more squares than your opponent and try to beat our well-trained virtual players ;) Or challenge a friend on your phone or tablet!
From the creators of Four In A Row, another classic! Have your skills changed since you were in school? ^__^
Start closing your boxes now! Free!
@outofthebit.com
www.facebook.com/OutOfTheBit