• فارسی
 • English

توضیحات قلعه سرخ

ایجاد اتحاد نهایی در پادشاهی، فرمانروایی قهرمانان و سربازان خود برای رسیدن به پیروزی، دفاع از برج، نابود کردن ارتش دشمن، تقویت دفاع، آمادگی دفاع از قلمروی خود در جنگ وحشی سالاران نبرد، برخورد عظیم با اجنه و وحشی ها با استفاده از استراتژی مناسب.

ویژگی های بازی Castle Creeps TD - قلعه سرخ:
 • تسخیر 40 حماسه و به چالش کشیدن در طول 10 فصل
 • ساخت، ارتقاء و تعمیر برج گروه
 •  سفارشی کردن قهرمانان بزرگ برای تقویت امپراطوری های متعدد
 • دفاع از قلمرو در برابر تهدیدات ارتش دشمن و دعوت از دوستان در شبکه های اجتماعی و  اشتراک گذاری قدرت سحر و جادو برای کمک در نبرد
 • رایگان و آسان برای بازی کردن
 • هر دو هفته یک به روز رسانی با فصل جدید مسابقات و جنگ
 • کنترل برج نهایی
 • ساخت، ارتقاء، فروش و تعمیر
 • سوئیچ استراتژی خود، فرمان دادن به تیم قهرمانان خود
 • مبارزه با نیروهای دشمن با قهرمانان خود
تغییرات نسخه 1.50.1:
خودت را آماده کن فرمانده!

- نیرومندترین قهرمانان و قوی ترین برج های خود را مستقر کنید و Creep ها را پایین بیاورید!
- رفع اشکال متفرقه و بهبود عملکرد

The description of Castle Creeps TD

Forge the ultimate alliance of kingdoms, command your Heroes and lead your troops to victory in this epic fantasy Tower Defense! The enemy army is amassing! Fortify your defense and prepare to save the realm! Battle ferocious Warlords, encounter colossal Ogres, fight off savage Goblins and change strategy mid-battle! Non-stop action!

Conquer 40 challenging battles throughout 10 epic chapters – and many more to come! Build, upgrade and repair horde splatting Towers. Customise and command mighty Heroes in the quest to fortify multiple kingdoms in a top tower defense experience!
Defend the realm from threatening enemy armies and invite friends through Facebook and share magic powers to aid you in battle!

• Free and easy to play!
• Every Hero is free to deploy at will!
• Crush more Creeps with faster-paced battles!
• Updated every two weeks with new chapters, tournaments and battles
• Ultimate Tower control – build, upgrade, sell, and repair on the fly!
• Switch up your strategy – command your team of Heroes to outwit the horde!
• Warlords command enemy troops, and face off with your Heroes!
Get all the latest intel here:
Facebook/CastleCreepsTD
@CastleCreepsTD
Castle Creeps TD is free to download and play, but contains optional in-app purchases that cost real money.
© 2016 Outplay Entertainment Ltd. Castle Creeps TD is a trademark of Outplay Entertainment. All rights reserved.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید   بیشتر»