• فارسی
  • English

توضیحات پیک مبارک

  • 1️⃣ کامیون را از برج به برج دیگر برانید
  • 2️⃣ انگشت خود را روی صفحه نگه دارید تا پل بیرون بیاید
  • 3️⃣ به مرکز ستون ضربه بزنید و امتیازات و جوایز اضافی دریافت کنید
  • 4️⃣ اجازه ندهید کامیون به پایین بیفتد
  • 5️⃣ تا کجا می توانید پیش بروید؟ خوش بگذره!
  • 6️⃣ جوایز را برنده شوید

ویژگی ها
  • آسان برای بازی و عبور از سطوح
  • برنده جوایز روزانه شوید
  • کار را به پایان برسانید تا جوایز بیشتری کسب کنید
تغییرات نسخه 1.2.2:
رفع اشکالات

The description of Happy Courier

How to Play
1️⃣ Drive the truck from tower to tower
2️⃣ Hold your finger on the screen to stretch out the bridge
3️⃣ Hit the center of the pillar & get bonus points & awards
4️⃣ Don't let the truck fall down
5️⃣ How far can you go? Have fun!
6️⃣ Win your rewards


🥰 Features
- Easy to play and pass levels.
- Win the daily rewards.
- Finish the task to win more rewards

Please contact us, if you need any support: loseweightforwomen2019@gmail.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»