• فارسی
  • English

توضیحات توله سگ خوش شانس

می توانید سگ ناز را ادغام کنید. سطح بالاتری از توله سگها را باز کرده و جوایز مربوطه را دریافت کنید.

از 33 سطح بالاتر توله سگ باز می شود.
باز کردن هر سطح برای دریافت جوایز است.
تغییرات نسخه 1.2.8:
- برخی از اشکالات را برطرف کنید

The description of Lucky Puppy

You can merge the cute dog in Lucky Puppy.
Unlock the higher level of puppies, and get the relevant rewards.


Feature:
- above 33 puppies levels to be unlocked
- unlock every level to get the rewards