• فارسی
  • English

توضیحات تانگرام - فکری

با قرار دادن تکه ها بر روی فضای خالی، آنها را پر کنید.
در آخر باید تمامی بخش های خالی پر شده باشند.
تغییرات نسخه 1.3.6:
رفع اشکال جزئی.
دانلود بازی: