• فارسی
  • English

توضیحات برش بزنید - رنگ کنید

بلوک های چوبی را برش بزنید، خراش دهید، برش دهید و رنگ کنید.
آنها را بفروشید و برای فروشگاه چوب خود سود ببرید.
از کنترل های ساده و گیم پلی اعتیاد آور لذت ببرید.
تغییرات نسخه 200299:
به روز رسانی جدید:
رفع اشکال و بهبود عملکرد

The description of Cut and Paint

Trim,Scrape,Cut and Paint the wooden blocks.
Sell them and make profit for your Wood Shop.
Simple Controls, Addictive Gameplay.
Enjoy!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»