• فارسی
  • English

توضیحات ترمیم خانه

خانه های خراب بخرید و دوباره بازسازی کنی و آنها را با بالاترین قیمت بفروشید.
شکاف ها را پر کنید، کف را تعمیر کنید و همه چیز را تمیز کنید. در نهایت خانه را آماده کنید و بفروشید.
تغییرات نسخه 2.19:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Home Restoration

Ultimate ASMR game!

Ready to restore houses and sell it highest bidder!

Buy ruined houses and make it glow again!
Fill the cracks, fix the floor and clean everything!
Finally furnish the house and it is ready to sell!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»