• فارسی
  • English

توضیحات راننده تاکسی الکتریکی

تبدیل به اولین راننده تاکسی الکتریکی در جاده های مختلف شوید. مهارت های رانندگی خود را با ماشین های الکتریکی آینده نشان دهید. اگر شارژ ماشین تان کم است، به سمت ایستگاه شارژ الکتریکی رانندگی کرده و از شارژر به جای سوخت های فسیلی استفاده کنید.
تاکسی های مدرن آمریکایی را انتخاب کرده و مسافران در شهر نیویورک جابجا کنید.

به جهان تاکسی مدرن خوش آمدید. 5 مدل ماشین الکتریکی شگفت انگیز از جمله خودروی لیموزین، سوپروایزر، تاکسی اسپورت و تاکسی NY را برای جابجایی مشتریان یا گردشگران انتخاب کنید.

ویژگی های بازی Electric Car Taxi Driver: NY City Cab Taxi Games - راننده تاکسی الکتریکی:
  • 30 سطح چالش برانگیز رانندگی تاکسی
  • تاکسی های مختلف مانند لیموزین بزرگ، ماشین های اسپورت و اتومبیل های کلاسیک
  • وسایل نقلیه مفهومی آینده در دنیای مدرن تاکسی
  • ایستگاه های عظیم الکتریکی در شهر نیویورک
  • مکان های واقع بینانه شهر، مرکز خرید و بیمارستان
  • انتخاب ماموریت برای تست دقیق
  • کنترل های بی نظیر برای مأموریت های رانندگی بی پروا
  • گرافیک سه بعدی جذاب
  • کیفیت صدا شگفت انگیز
تغییرات نسخه 1.5:
خیلی ممنون از بازخورد مهربانانه در این به روزرسانی برخی از پیشرفت ها را انجام داده ایم.
*** اندازه پرونده بهینه شده ***
- اشکالات جزئی رفع شده است
- گیم پلی بهبود یافته است
- اندازه بازی بهینه شده است
پیشنهادات خود را ارائه دهید و در بهبود نسخه های بعدی به ما کمک کنید.

The description of Electric Car Taxi Driver: NY City Cab Taxi Games

Become the first ever Electric Car Taxi Driver on impossible roads of crazy NY city cab taxi driving games. Gauge your mega cabs driving skills in futuristic electric car model 2018. If charging is low, drive to electric vehicle charge station and plug-in the charger to refuel american taxi car. Take a high tech experience of driving city cab in modern NY city taxi simulator 2018. Prepare yourself for the best smart taxi driving school; experience american taxi cab driver and collect taxi fares from passengers in one of the best city taxi games 2018. Take a cabby ride on your smart car or suv prado and provide pick and drop yellow taxi service all around NY city. Feel like a city cab driver in a famous Black Cab, switch to American Yellow Cab or check out some of Electric Car Taxi and more!


Electric Car Taxi Driver 3D simulator is a must try game for the fans of ny city cab taxi driving games and car parking enthusiasts. Ready to drive modern american car taxi to pick and drop people requesting for smart taxi ride in NY city. Experience life of a real taxi driver to earn yellow cab fares by driving passengers to destinations. Take a futuristic ride on your legendary smart car while burning asphalt roads & avoid crash drive in other luxury sports cars. Pick up tourists and city school kids from urban bus stop in your american taxi cab simulator 2018. Begin your career as smart taxi driver; pick & drop passengers on board to their desired locations and become a smart taxi parking master. New york taxi service is the best taxi game where you need to provide city taxi service to citizens requesting for ride. Do limousine driver job and drive crazy taxi in town to pick & drop citizens. Take girls to shopping mall in yellow cab or rush taxi to city hospital. Ensure car battery meter stays full or recharge car from charging station. Drive with lightening fast speed in big NY city routes and burn rubber spin tires tyres on asphalt roads. Use luxury car driving school skills to navigate new york city roads and reach destinations within time limit. Avoid crash of cars into road traffic and don’t wreck in luxury vehicles. American taxi cab driver 18 takes modern taxi driving simulator and smart car parking school genre to a whole new level by adding unique gameplay of electric car taxi driving game 2018.


Welcome to modern taxi world! Hop into the back seat of stunt car taxi as real traffic driver and guide it through modern city routes to become american taxi car tycoon. Follow extreme traffic rules and drive on impossible roads to become fast taxi driver. Unlock 5 amazing electric car models including limousine, supercar, sports car and NY cab taxi. Pick n drop maximum customers or tourists to earn best fares for purchasing new vehicles. Remember! Rash driving is suicide for professional cab driver. Better hurry up, hop into the front seat of high tech transit rover as real cabby driver and guide it through metro city roads. Enjoy impossible driving in best taxi game with latest american muscle cars. Drive NY taxi cab and collect town taxi fares from customers across metro city in the most realistic taxi driving simulator games 2018.


Electric Car Taxi Driver 3D: NY City Cab Taxi Games Game Features:
Difficulty based 30 challenging levels for fast taxi driving games
Drive multiple auto taxis like big limo, sports car & classic cars
Futuristic concept vehicles in modern taxi world
Electric vehicle charge stations in massive NY city
Realistic locations with modern city schools, shopping mall & hospital
Addictive pick n drop missions for testing precise taxi parking
Flawless controls for reckless car driving missions
Immersive 3D graphics & amazing quality sounds


Download Electric Car Taxi Driver 3D: NY City Cab Taxi Games game on your smartphones for unending fun & experience the craziest cab taxi driving adventure yet!

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»