• فارسی
  • English

توضیحات غذا

تصور کنید که یک کامیون مواد غذایی خودتان دارید، چه کاری انجام خواهید داد؟

  • سفر به سراسر جهان
  • دستور العمل های جدید را کشف کنید
  • غداهایی جالب درست کنید
  • تک تک مشتریان خود را خوشحال کنید و البته سرگرمی زیادی داشته باشید
تغییرات نسخه 1.1.2:
- رفع اشکال

برای اینکه آشپزی خود را حفظ کنید!
دانلود بازی: