• فارسی
  • English

توضیحات غذا

تصور کنید که یک کامیون مواد غذایی خودتان دارید، چه کاری انجام خواهید داد؟

  • سفر به سراسر جهان
  • دستور العمل های جدید را کشف کنید
  • غداهایی جالب درست کنید
  • تک تک مشتریان خود را خوشحال کنید و البته سرگرمی زیادی داشته باشید
تغییرات نسخه 1.2.17:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of The Cook

Imagine you have a food truck of your own, what would you do?

- Travel across the world!
- Discover new recipes!
- Make dishes you never heard of before!
- Get your every single customer happy!

And of course, have lots of fun!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»