• فارسی
  • English

توضیحات حمله سه بعدی مداد

فکر نمی کنی این دنیا به کمی رنگ احتیاج دارد؟ به همین دلیل وقت آن رسیده است که در بازی حمله سه بعدی مداد همه چیز را زنده کنید.
برنامه را باز کنید، ابزار خود را بردارید، چالش را بپذیرید و با مداد در مسیر مسابقه دهید. با برداشتن مداد بیشتر مجموعه رنگ خود را اضافه کنید.
تغییرات نسخه 0.8.11:
به روز رسانی عالی رسید! در این نسخه اضافه کردیم:
- سطوح جدید چالش برانگیز
- رفع اشکالات جزئی
و افسانه ای است! ما را باور نمی کنید؟ خودتان امتحان کنید.

The description of Pencil Rush 3D

This world needs a little color! Don’t you think? That’s why it’s time to liven things up in Pencil Rush 3D!

How to play Pencil Rush 3D?

1. Open the app and pick up your tool – a colorful pencil.
2. Next, it’s time to take on the challenge. With your pencil in hand, trace and race your way along the obstacle course.
3. Add to your color collection by picking up more pencils along the run. Wow!
4. But, oh, no! You gotta avoid those obstacles. Hit them, and it’s game over!
5. Run and make it to the finish line. Look at that colorful collection. AMAZING!

Don’t live in a world of gray! Play Pencil Rush 3D and color your day with the rainbow.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»