• فارسی
  • English

توضیحات تامروحشی

مدتها پیش در زندگی گذشته یک درویش بود که حیوانات باستانی را هدایت می کرد.
حیوانات ماقبل تاریخ را هدایت کرده و جهان را کشف کنید.
آنها می توانند .. دشمنان ترسناک، دوستان و حتی سرپرستان خوبی باشند.
داستان منحصر به فرد با تعداد زیادی محتوا، جمع آوری سلاح و مصنوعات برای قوی تر شدن و لذت بردن با حیوانات متعدد ا در این بازی تجربه کنید.
تغییرات نسخه 2.35:
- برخی از اشکالات برطرف شد.

The description of Wild Tamer

Long time ago in your past life, you were a Druid who led the ancient animals!
Lead prehistoric animals and explore the world!
They can be.. fearsome enemies, friends, or even guardians.

Something cool
◆ Unique story and lots of content!
◆ Collect weapons and artifacts and become stronger!
◆ Have fun with numerous animals and quests!
◆ Leaderboard supported! Check your rank!What’sNew
- Few bugs fixed

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»