• فارسی
  • English

توضیحات رانندگی پلیس شهر

با موتورهای تند در یکی از بهترین شبیه سازهای رانندگی پلیس رانندگی کنید. مستقیم وارد عمل شوید و با موتورهای پلیس فوق العاده سریع در خیابان های شلوغ شهر سواری کنید. از ترافیک با سرعت زیاد عبور کنید، اتومبیل ها را در خیابان های باریک شهر گول بزنید، لاستیک را بسوزانید، در گوشه های دور رانش کنید و خیلی ماجراهای جدید را تجربه کنید. از رانندگی با موتور واقعی و تجربه پلیس لذت ببرید و دنیای باز بزرگ را به صورت رایگان کاوش کنید.


ویژگی های بازی Police Bike City Driving - رانندگی پلیس شهر:
  • جهان باز عظیم، کیلومترها جاده برای رانندگی
  • فیزیک واقعی راننده موتور
  • کنترل های شبیه سازی واقعی موتور
  • موتورهای پلیس با کیفیت
  • کنترل بازی، لمس یا شیب آسان برای بازی
  • با افزایش نیترو، به حداکثر سرعت برسید
  • چراغ ها و صداهای پویای پلیس
  • زاویه دوربین اکشن

The description of Police Bike City Driving

Drive fast motorbikes in one of the best police driving simulator! Get straight into the action and ride on super fast police motorbikes in the busy city streets! Race past moving traffic at top speed, dodge cars through the narrow city streets, burn tire rubber, drift round corners and more! Enjoy real motorbike driving and the experience being the police, explore the huge open world all for free!

Ride the latest, brand new line of official police motorbikes. Fast, agile, and equipped with super powerful nitro boosters, test drive around the city for hours and reach top speed in the blink of an eye in one of the best police motorbike driving simulators.

Experience game features:
- Massive open world, Kilometers or road to drive on!
- Real motorbike driver physics, ragdoll action with each bike crash
- Realistic motorbike driving simulation controls
- High quality state issue police motorbikes
- Easy to play game control, touch or tilt controls
- Hit top speeds with powerful nitro boosts
- Dynamic police lights and sounds
- HD action camera angles


Watch where you driving, if you're not careful and crash into cars or obstacles, you'll end up falling off your bike. Using real time ragdoll physics, you can see what really happens when falling off your bike. No in app purchases, totally free!

Join in on the fun and play a real police bike simulator, experience awesome gameplay in Police Bike City Driving!

Gamepickle Studios have been developing family-friendly games to be enjoyed by all, regardless of their age. We aim to promote responsible social values and healthy habits in a safe and controlled environment.

Please visit our privacy policy: https://www.i6.com/mobile-privacy-policy/?app=Police%20Bike%20City%20Driving

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»