• فارسی
  • English

توضیحات پلیس موتور سوار شهر

آماده رانندگی با موتورسیکلت پلیس در این شبیه ساز رانندگی با گیم پلی جدید باشید. با استخدام و آموزش پلیس شهر، در خیابان های واقعی، به سرعت بالا با افزایش نیترو شوید.
کاوش محیط بزرگ شهر، استفاده از گاراژ خود، سواری در جاده های وسیع با موتور حرفه ای خود را تحربه کنید.

The description of Police City Motorbike Rider

Get ready for the latest real motorbike driving, simulated city police driving for authentic gameplay in this all new simulation game. Become the latest recruit out of city police training and hit the real streets, pull over traffic, reach top speeds, nitro boost, and more in this motorbike driving simulator.

!! AVAILABLE TO DOWNLOAD NOW, FOR FREE !!

Explore the huge open world city environment, make your way through the busy city traffic and find the drivers who are up to know good. Get used to your very own garage full of police issue state motorbike and motorcycles. Ride wide open roads on professional bikes or weave your way through traffic in top of the line super-bikes.

Be careful when driving your bike fast or you will crash and fall off, watch the rider falloff with ragdoll physics (don't worry, their fine) and get back on the bike for unlimited fun on police motorbikes. Pull off some amazing bike stunts at top speed!

Enjoy ultimate fun in one of the most realistic police motorbike driving simulator games on the market. Get right into the seat of the police driver as you play the latest hit, Police City Motorbike Rider, available for free, download now!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»