• فارسی
  • English

توضیحات سوبیکو - تستر مغز

سوبیکو، بازی فکری مشابه سودوکو، پیکروس یا 2014 که سریع تر می توان خانه های جدول را در آن پر نمود. بازی مناسب برای تمرین دادن ذهن.
بازی معمولا دارای 64 خانه است که می تواند اعداد 1 یا 0 را درون آنها قرار داد. قوانین بازی به صورت زیر است:
تعداد 0 و 1ها باید در هر سطر و ستون یک اندازه باشد.
هیچگاه دو عدد صفر یا یک نباید پشت سرهم تکرار شوند.
اعداد درون دو سطر یا ستون نباید مشابه باشد.

ویژگی های بازی Subiku brain teaser - سوبیکو - تستر مغز:
  • حالت پیش نویس شده اعداد برای حل جداول سخت
  • 5 سطح دشواری متفاوت
  • بازی در 5 اندازه جدول متفاوت
  • بیش از 2000 جدول در دسترس
  • نمایش راه حل
  • حالت زوم برای صفحه نمایش های بزرگ
  • ذخیره اتوماتیک
  • تشخیص زنده اشتباه در وارد نمودن
تغییرات نسخه 2.2.8:
بهبود عملکرد و پایداری

The description of Subiku brain teaser

The Subiku is a puzzle game that follows the same logic as Sudoku, the picross, or the 2048. Faster than a Sudoku, the grid can be complete in less than 5min. Subiku is your perfect daily brain trainer.
There is usually a grid of 8x8 squares, containing just 1 and 0, and which must be completed according to three simple rules:
? There must be an equal number of 0s and 1s in each row and column.
? No more than two similar numbers next to or below each other is allowed.
? No more than two rows or columns can be the same.
Features:
? Draft mode to solve the toughest grids
? 5 difficulty levels available
? 5 grid sizes available
? More than 2000 grids available without additional any purchase!!
? Clues
? Display solutions
? Zoom option for larger screens
? Auto save
? Real-time error indication
Subiku is also known as Binary Puzzle, Takuzu, Bento or Binairo