• فارسی
  • English

توضیحات پیگی روبوکس

این یک بازی جدید با یک قلک و توانایی برنده شدن است. برای کشتن بازیکن، خوک باید قربانی را بگیرد و لگد بزند.
  • به خوک ضربه بزنید تا سریعتر اجرا شود
  • پوست و سلاح های سرگرم کننده و باحال بخرید
  • با افزایش جمعیت قربانیان، سکه بیشتری بدست آورید
  • سطح ویژه فوق العاده سریع و رایگان است
  • فضای ترسناک، گرافیک روشن و جالب
  • شخصیت ها، کنترل های آسان، انیمیشن خوب

The description of Piggy Game for Robux

Welcome to piggy granny.
This is a new horror clicker game with a piggy and the ability to win
robux.

Be сlassic piggy or other skin and kick characters. In order for the pig
to kill the player, the pig must catch up and kick victim. Watch the
creepy pig maniac chase his victims. Catch up with all the characters, no
one has to run away from the piggy!

Main Game Advantages:

-Tap the pig to run faster
-Buy fun and cool skins and weapons
-Increase the crowd of victims to earn more coins
-Special super fast level - free
-Win robux.

Piggy granny clicker it is a great way never be bored and get robux!
The atmosphere of horror, bright and beautiful graphics, interesting
characters, easy controls, nice animation, free and funny clicker - and
that is not all!
In this game you can win robux - for free!

Good luck !