• فارسی
  • English

توضیحات سودوکو

سودوکو، یک بازی به سبک جایگذاری اعداد است که بر پایه منطق و ریاضیات می باشد. در جدول 9×9 بازی، اعداد را به گونه ای باید قرار دهید که در هر ردیف، ستون و جدول های 3×3 تنها هر عدد یکبار تکرار شده باشد.

ویژگی های بازی Sudoku - سودوکو:
  • داراس سطوح دشواری مختلف
  • صدها پازل مختلف برای حل کردن
  • ذخیره اتوماتیک وضعیت جاری اعداد
  • امکان بازگشت به حرکت قبلی
  • امکان انتخاب نمودن سلول
  • امکان فعال سازی حالت اعلام خطا در واردن نمودن عدد
  • رابط کاربری ساده و کنترل روان
  • پشتیبانی از تبلت و موبایل
تغییرات نسخه SG-2.2.10:
به طور کلی بهبود و رفع اشکال!

The description of Sudoku

Sudoku (originally called Number Place) is a logic-based, combinatorial number-placement puzzle. The objective is to fill a 9x9 grid with digits so that each column, each row, and each of the nine 3x3 sub-grids that compose the grid contains all of the digits from 1 to 9.
FEATURES:
- different difficulties
- hundreds of puzzles for each difficulty
- auto pencil mark (draft)
- hint system
- auto-save your progress for each puzzle
- unlimited undo/redo
- selected cell highlight
- number highlight (optional)
- errors highlight (optional)
- clean interface and smooth controls
- phones and tablets support