• فارسی
  • English

توضیحات خزیدن در سنگ

شتاب آفرود خود را مدیریت کنید برای اینکار هیچ چیز مانع شما نمی شود.
موانع و محیط های مختلف در انتظار شما هستند.
تغییرات نسخه 2.4.0:
رفع اشکال و بهبود عملکرد

The description of Rock Crawling

Manage the acceleration of your 4x4 and nothing will stop you!
Various obstacles and environments are waiting for you!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»