• فارسی
  • English

توضیحات راندن

رانندگی در مسیرهای بی پایان بر گرفته از بازی های ویدیویی قدیمی.
راندن خودرو به ساده ترین شکل ممکن. انتخاب ماشین، برگزیدن جاده و شروع حرکت...
حواستان باشد که با موانع مختلف برخورد نکنید.
مهم نیست کجا رانندگی می کنید، مهم نیست چقدر سرعت می گیرید، مهم این است که در حال رانندگی هستید!
تغییرات نسخه 2.2.118:
ماشین اسپلیتر اضافه شد

The description of #DRIVE

#DRIVE is an endless driving videogame inspired by road and action movies from 1970s. As simple as possible, allowing the player to pick a car, pick the place and just hit the road. Just be aware not to hit anything else.

No matter where we drive, no matter what we drive or how fast we drive. We simply chose to drive. And you?