• فارسی
  • English

توضیحات سلطه مطلق - تولد

جبهه خود را تشکیل دهید و با سلاح ها و ماشین های قدرتمند در یک بازی استراتژی، بر تمامی مناطق تسلط پیدا کنید.
به مبارزات دشمنان خود بنگرید، از جبهه خود دفاع کنید، منابع جمع آوری کنید و با طراحی استراتژی های درخشان، مقاومت دشمنان را در هم بشکنید.

ویژگی های بازی Total Domination - Reborn - سلطه مطلق - تولد:
  • بازی رایگان
  • مبارزه برای کنترل بازیکنان سراسر جهان
  • ایجاد اتحادهای قدرتمند و رهبری گروه
  • شرکت در ماموریت های جهانی و جلوگیری از تخریب بیشتر جهان در آخرالزمان
  • دریافت جوایز روزانه برای رهبری نیروهای خود
  • دفاع در مقابل تهاجمات و مبارزه با دشمنان خود
  • بیش از 30 پیاده نظام، رزه پوش، توپخانه و نیروهای هوایی
  • طراحی استراتژی بر طبق معیارهای خود
تغییرات نسخه 4.11.6:
توجه، فرمانده!

تکنسین های STRATCOM برای بهبود تجربه شما در Wasteland کار کرده اند.

TD را به روز کنید: برای عملکرد بهینه و افزایش ثبات، اکنون دوباره متولد شوید!

The description of Total Domination - Reborn

Build up your Sector from the ashes of a post-apocalyptic wasteland in a brutal MMO strategy game, and start your battle for Total Domination! Build your army and join players from all over the world in unrelenting PVP and PVE combat! Take the fight to your enemies, defend your Sector, gather resources and devise brilliant strategies to crush all resistance! Total Domination: Reborn brings the popular Sci-Fi MMO RTS to Android as a standalone game, with all the familiar strategy, adventure and epic Multiplayer action that comes with it.
After decades of plagues and nuclear warfare, the human race is facing its greatest enemy yet - a rogue Artificial Intelligence hell-bent on destroying every last human from the face of the earth. Join forces with Commanders across the wasteland and stand against a deadly army of mutants to reclaim your home planet once more. But beware, friends are rare in the Wasteland and everyone has but one goal - Total Domination!
PLEASE NOTE! TD: Reborn™ is completely free to play, however some game items can also be purchased for real money. If you do not want to use this feature, please set up password protection for purchases in the settings of your Google Play Store app. Also, under our Terms of Service and Privacy Policy, you must be at least 13 years of age to play or download TD: Reborn™.
FEATURES
? FREE TO PLAY!
? Fight for control against players from around the world.
? Form powerful alliances with friends and become leading clans.
? Participate in Global Missions and save the post-apocalyptic world from further destruction!
? Earn bonus rewards just for commanding your troops each day.
? Defend your sector from invasions and take the fight to your enemies.
? Over 30 powerful Infantry, Armor Corps, Artillery & Air Force units.
? Plan strategies according to your game style – do it alone or form alliances and clans with other Sectors.
? English, French, Spanish, Italian, German, Russian, and Portuguese are supported.
NOTE! This game does not connect to your existing web colony. Total Domination™: Reborn is a standalone mobile game completely independent from the web version.
Support: http://plrm.me/kayako_en
Community: http://plrm.me/tdr-forum
Privacy Policy: http://plarium.com/#/doc/policy/
Terms of Use: http://plarium.com/#/doc/terms/

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید   بیشتر»