• فارسی
  • English

توضیحات بازی رانندگی با اتوبوس ایالات متحده

کنترل چرخ ها را در این بازی اتوبوس در دست بگیرید و برای یک تجربه هیجان انگیز آماده شوید. از زندگی به عنوان یک راننده اتوبوس در سطوح سه بعدی و رساندن مسافران به مقصد در داخل و اطراف یک محیط شگفت انگیز واقعی لذت ببرید.
این یکی از منحصر به فرد ترین بازی های اتوبوس رانی است که، رویای دوستداران اتوبوس شبیه ساز اتوبوس شهری را برآورده می کند.

The description of US City Coach Bus Driving Game

Take over the wheels in this City Coach Bus Simulator 2023 Bus Driving Games World and prepare for an exciting experience with this city bus simulator 3d! Enjoy life as a bus driver in this city bus simulator 3d levels as you enjoy getting passengers to their destinations in and around a wonderful and realistic environment in this city bus simulator 3d & school bus simulator driving game! Enjoy the most unique city coach bus simulator 2023 bus driving games with gear adventure you'll find! This bus wali game is a dream come true for city coach bus simulator bus driving lovers! Your role in this city coach bus simulator 2023 bus driving games with gear levels is to pick and drop off passengers and get them to their destinations in time on your bus in school bus simulator driving game. Show your school bus simulator bus games 3d skills in this city bus games 3d and bus parking games levels as you get passengers to their destinations on your bus! Become a bus driver, choose and start your bus to show the world your bus driving games with gear skills and city bus games 3d skills in the realistic environment of this coach bus game: driving simulator 3d and bus parking games. Every level of this bus wali game is more exciting and challenging than before, you get to sharpen your bus wali game and school bus simulator bus games 3d skills in this bus parking games levels, as you complete your main task of transporting passengers from one bus terminal to another terminal with perfect city coach bus driving games with gear skills. This police bus driving simulator off road transport duty adventure stands out amongst any other coach bus game: driving simulator 3d and city bus simulator 3d you may have played! In this city coach bus driving games with gear levels you will enjoy the real adventures of the city bus simulator 3d firsthand as you learn to perfect your skills as a bus driver! With multiple entertaining coach bus games: driving simulator 3d modes, you are guaranteed to enjoy a unique school bus driving simulator off road transport duty experience in this coach bus game: driving simulator 3d. Check out the amazing modes and features in this coach bus game and become the champion coach bus game: driving simulator 3d bus driver in the world of this coach bus game: driving simulator 3d! Tourist Mode: transport passengers from one terminal to another in the city and offroad mountains environment of this bus wali game Police Mode: transport police officers from one terminal to another in a school bus driving simulator off road transport duty game Army Mode: transport army officers from one terminal to another in this school bus simulator bus games 3d Check Out Some Amazing Features in This Ultimate Bus Simulator Bus Games 3D: Beautiful bus models in this coach bus game: driving simulator 3d Exciting real bus game with challenging missions Smooth driving and bus parking games controls 3D Offroad environment in this driving and bus parking games police bus driving simulator off road transport duty We want you to enjoy a unique bus simulator bus games 3d experience with our city coach bus simulator 2023 bus driving games with gear. Do share your valuable feedback on our city bus simulator 2023. This allows us to make updates to our bus wali game and bring additional features to make sure you experience more wonderful city bus simulator 3d adventures!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»