• فارسی
  • English

توضیحات تیرانداز پرندگان کویر

برای شکار پرندگان، به سمت کویر تاریک حرکت کنید.
مهارت های تیراندازی خود را نشان دهید و برای زنده ماندن در برابر این پرندگان حیله گر در محدودیت زمانی تعریف شده شلیک نهایی را انجان دهید.
شما یک تک تیرانداز مدرن هستید و باید برای تکمیل ماموریت های مختلف در این محیط تلاش کنید.

موجودات مختلف مانند عقاب طلایی، جغد، کلاغ و گنجشک در یک محیط اعتیاد آور و بسیار دقیق مورد هدف قرار دهید. فقط یک گلوله دقیق کافی است که تمامی خون این موجودات را به زمین بریزید.
شلیک سریع و عاقلانه برای باز کردن سطوح بعدی، الزامی است.

  • سطح 1: در اولین ماموریت شما باید سه پرنده در عرض 60 ثانیه در محیط غروب آفتاب شکار کنید.
  • سطح 2: 5 پرنده در 70 ثانیه.
  • سطح 3: در این ماموریت شما باید 6 پرنده سریع را در 80 ثانیه شکار کنید.
  • سطح 4: در مرحله 4 پرندگان بسیار سریعتر می شوند و باید 8 پرنده را در 100 ثانیه شکار کنید.
  • سطح 5: در آخرین مرحله بازی سخت تر می شود. پرندگان بیش از حد سریع می شوند.
تغییرات نسخه 4.0:
- تغییر تک تیراندازها
- نمای گسترده با تفنگ زوم
- بهبود بازی
- اضافه شدن دوربین اکشن (نسخه بهبود یافته تر)
- استراتژی امتیاز جدید
- رفع اشکالات کوچک

The description of Desert Birds Sniper Shooter

Let’s go towards Safari Desert which is dark and full of numerous birds for hunting quest. Just entered there and show your Sniper shooter skills in front of crazy and tricky desert birds your mission is to survive against these birds as well as shoot them within defined time constraint. You are a modern sniper and you have to complete several challenging missions in this dark environment.
Desert Bird Sniper Shooting is a free hinting game which offers you to target different feathered creatures like Golden Eagle, Owl, Crow and Sparrow in a more addictive environment. Just single accurate shoot is enough to get these feathered creatures into blood. Modern Assault Gun is available for this exciting and challenging hunting quest.
Shoot fast and wisely to unlock next level of your success and efficiency will also allow you to unlock new birds for shoot. You have to perform in a front line at the start of the Missions. Desert bird’s sniper shooter provides a chance to prove you as one of the best modern sniper shooter of 2015. Just be consistent and never give up at any level. Every level of the game is full or thrill and shooting excitement for action adapters.
Game Play and Levels
Level 1:
In the first mission you have to shoot three birds within 60 seconds under sunset environments for more effective hunt.
Level 2:
Mission become more difficult in the second stage where you have a target to eliminate all of the 5 birds within 70 seconds.
Level 3:
In the 3rd mission you have to shoot down 6 birds which are faster and quickly flying in the desert so you have to hunt them more sharply in 80 seconds.
Level 4:
In the 4th stage of birds shooting you have to fire 8 birds which are now faster than in the previous level within 100 seconds.
Level 5:
In the last stage difficulty increases and game becomes more difficult to play. Birds are too faster and tough to hunt. Biggest challenge to complete where you have to shoot b9 birds within 120 seconds.
Stay Connected
Play vertex is developing high quality Android, i OS and WP8 game through high qualified developers and designers. Stay connected with Play Vertex for the latest and amazing development of new Games.
Feel free to give your feedback and Follow us on Facebook at https://www.facebook.com/playVertex

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»