• فارسی
  • English

توضیحات سربازان آهنی 2

اسلحه خود را برای شروع یک نبرد تمام عیار آماده کنید. سربازان آهنی 2، ترکیبی از بازی های تیراندازی دو بعدی و هیجان انگیز است که نسخه دوم از سری بازی های سربازان آهنی محسوب می شود.
استفاده از پدها برای حرکت، پرش و تیراندازی به دشمن با کمک تفنگ های متفاوت.
وارد شدن به نبرد با تانک ها، هلی کوپترها و سلاح های سنگین در 15 مرحله چالش برانگیز مختلف.

تمامی سربازان دشمن را در سربازان آهنی 2 از بین برده و سلاح های سنگین آنان را نابود کنید.

ویژگی های بازی Metal Soldiers 2 - سربازان آهنی 2:
  • مدل جدید مراحل
  • استفاده از وسایل نقلیه
  • نبرد با تانک و هلی کوپتر دشمنان
  • کاراکترهای مختلف برای انتخاب
  • دشمنان متعدد برای جنگیدن
  • طراحی کلاسیک سلاح ها
  • گیم پلی عالی بازی سربازان آهنی

The description of Metal Soldiers 2

Lock ‘n Load! Get your weapons ready for the ultimate action game. Metal Soldiers 2 combines the adrenaline of platform-style games with the action of 2d shooters. Use the pad to move around and tap to jump and shoot. Use different guns and grenades too!

Get yourself into a Battle Tank, a Power Mech or even a Helicopter to battle the rebel forces throughout 15 challenging missions.

Be careful though, the rebels got some serious new equipment. Engage into amazing tank battles or in ground-to-air tank-helicopter combats. There is a lot of shooting to be done with the new vehicles and enemies.

Blow up all enemies in Metal Soldiers 2! Kill them all in this amazing shooter game.

What are you waiting for? Download Metal Soldier 2 now and let the shooting begin!

Features:
- New mission mode.
- Use MS2 vehicles.
- Battle against enemy tanks and choppers.
- Different characters to choose.
- Lots of enemies to fight.
- Classic weapon designs.
- Amazing gameplay.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»