• فارسی
  • English

توضیحات شهامت توپ

شهامت توپ یک بازی ساده گاه به گاه با گرافیک جذاب به صورت رایگان است.
  • بیش از 1000 سطح
  • ساده و آسان برای بازی
  • می توانید در هر نقطه و هر زمان و بدون WIFI یا اینترنت بازی کنید
دانلود بازی: