• فارسی
  • English

توضیحات کمانداران

این یک نسخه کاملاً جدید چند نفره از بازی معروف کمانداران است. بیش از 60 شخصیت دیوانه از تمام ابعاد کاملاً رایگان، بیش از 60 سلاح مختلف برای ضرب وشتم کامل، مرگ و میرهای عالی با فیزیک عروسک پارچه ای، حالت های بازی چندگانه. به پرندگان یا میوه ها شلیک کنید، دشمنان را در دوئل شکست دهید و برای آن پول بگیرید.
تغییرات نسخه 2.15.20:
ما آماده ایم تا تجربه بازی شما را حتی بیشتر کنیم. اشکالات برطرف شده و عملکرد بازی بهینه شده است. لذت بردن.

تیم ما همه بررسی ها را می خواند و همیشه سعی می کند بازی را بهتر کند. لطفاً اگر کاری را که ما انجام می دهیم را دوست دارید، بازخورد خود را با ما در میان بگذارید و هر گونه پیشرفتی را پیشنهاد دهید.

The description of Bowmasters

A brand new version of the world-famous multiplayer game with bowmen — a hotsy-totsy aim and shoot game Bowmasters has in store for you:

• 60+ INSANE CHARACTERS from all dimensions absolutely for free!

• 60+ DIFFERENT WEAPONS for total mayhem, awesome fatalities with rag-doll physics!

• MULTIPLE GAME MODES. Shoоt birds or fruits down, defeat the enemies in duels and get money for that!

• ENDLESS REWARDS FOR YOUR SKILLS!


Don’t miss out on the fun! Be the first to grab it!


We Love You! Enjoy!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»