• فارسی
  • English

توضیحات گنبد ماسک

گنبد ماسک یک بازی با دخمه های پرپیچ و خم عمودی است که به صورت روتین تولید می شود. در ماجراجویی به یک آرامگاه می روید که در آن یک ماسک عجیب پیدا می کنید. شما آن را قرار داده و به طور ناگهانی متوجه میشوید که می توانید از دیوار به راحتی و به سرعت صعود کنید و این زمانی است که سرگرمی شروع می شود.
در بازی با تله های مختلف، دشمنان، مکانیک بازی و قدرت دهنده ها مواجه خواهید شد.
تغییرات نسخه 1.10.0:
ماجراهای جدید در انتظار شماست! ما 50 سطح منحصر به فرد را اضافه کرده ایم تا بتوانید به سفر پر تعلیق خود ادامه دهید. عجله کنید و ماسک را بردارید تا پیچ و خم های درهم پیچیده جدید پر از آدرنالین و هیجان را کشف کنید. امتیازهای درخشان را جمع آوری کنید، از تمام قدرت های فوق العاده استفاده کنید، اما مراقب باشید، کسی تله های دشواری را در راه شما قرار داده است.

The description of Tomb of the Mask

Tomb of the Mask is an arcade game with an infinite procedurally generated vertical labyrinth. Seeking for adventure you get into a tomb where you find a strange mask. You put it on and suddenly realize that you can now climb walls - easily and promptly. And that's when all the fun begins.

You'll face a variety of traps, enemies, game mechanics and power-ups. And as far as time doesn't wait, get a grip and up you go!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»