• فارسی
  • English

توضیحات گنبد ماسک

گنبد ماسک یک بازی با دخمه های پرپیچ و خم عمودی است که به صورت روتین تولید می شود. در ماجراجویی به یک آرامگاه می روید که در آن یک ماسک عجیب پیدا می کنید. شما آن را قرار داده و به طور ناگهانی متوجه میشوید که می توانید از دیوار به راحتی و به سرعت صعود کنید و این زمانی است که سرگرمی شروع می شود.
در بازی با تله های مختلف، دشمنان، مکانیک بازی و قدرت دهنده ها مواجه خواهید شد.
تغییرات نسخه 1.10.4:
ما آماده ایم تا تجربه بازی شما را حتی بیشتر کنیم! اشکالات برطرف شده و عملکرد بازی بهینه شده است. لذت بردن!

تیم ما همه بررسی ها را می خواند و همیشه سعی می کند بازی را بهتر کند. لطفاً اگر کاری را که ما انجام می دهیم را دوست دارید، بازخورد خود را با ما در میان بگذارید و هر گونه پیشرفتی را پیشنهاد دهید.

The description of Tomb of the Mask

Tomb of the Mask is an arcade game with an infinite procedurally generated vertical labyrinth. Seeking for adventure you get into a tomb where you find a strange mask. You put it on and suddenly realize that you can now climb walls - easily and promptly. And that's when all the fun begins.

You'll face a variety of traps, enemies, game mechanics and power-ups. And as far as time doesn't wait, get a grip and up you go!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»