• فارسی
  • English

توضیحات گنبد ماسک

گنبد ماسک یک بازی با دخمه های پرپیچ و خم عمودی است که به صورت روتین تولید می شود. در ماجراجویی به یک آرامگاه می روید که در آن یک ماسک عجیب پیدا می کنید. شما آن را قرار داده و به طور ناگهانی متوجه میشوید که می توانید از دیوار به راحتی و به سرعت صعود کنید و این زمانی است که سرگرمی شروع می شود.
در بازی با تله های مختلف، دشمنان، مکانیک بازی و قدرت دهنده ها مواجه خواهید شد.
تغییرات نسخه 1.17.1:
به روز رسانی 16: مزایای مخفی مقبره

• ماسک های با نام تجاری جدید: اسفنجی، رابین، و سیاه. عجله کنید و ماسک های انحصاری را بردارید که به شما کمک می کند بر همه موانع در هزارتوی پر از پیچ و تاب های غیرمنتظره غلبه کنید.
• باز کردن قفل همه ماسک ها: به یک Tomb VIP Player تبدیل شوید و ویژگی های ممتاز و محتوای انحصاری را با یک پیشنهاد "VIP Pack" دریافت کنید.
• دسترسی به همه مراحل: انرژی نامحدودی دریافت کنید و با پیشنهاد "باز کردن قفل همه" به هر مرحله پر اکشن دسترسی پیدا کنید.

The description of Tomb of the Mask

Tomb of the Mask is an arcade game with an infinite procedurally generated vertical labyrinth. Seeking for adventure you get into a tomb where you find a strange mask. You put it on and suddenly realize that you can now climb walls - easily and promptly. And that's when all the fun begins.

You'll face a variety of traps, enemies, game mechanics and power-ups. And as far as time doesn't wait, get a grip and up you go!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»