• فارسی
  • English

توضیحات سن سحر و جادو

به دوران قهرمانان، شوالیه ها و اژدها خوش آمدید. تصویر 5 قهرمان خود کشف کرده و داستان های خود را در حالت کمپین انتخاب کنید، بازیکنان دیگر را در جنگ های فراموش نشدنی سربه سر شکست دهید تا به آرنا و مسابقات برسید و مهارت های خود را در قحطی حیرت انگیز اثبات کنید.

جمع آوری و بالا بردن قهرمانان افسانه ای برای مبارزه با سرعت های در عرصه های بزرگ را تجربه کنید و با ده ها شخصیت از میان الف، شیطان و ... را انتخاب کنید.

به یک قبیله بپیوندید یا خودتان را برای نبرد در یکی از چهار ردیف، بسازید. تجهيزات سطح بالا را براي مبادله  باعناصر قهرمانان سخت به دست آورید.

هر شب یک نور در پرتو آسمان فرو می ریزد، که توسط شیاطین غیر قابل توقف لژیون می سوزد. هنوز امید وجود دارد. پیشگویی اژدها واقعی است که وارد برج تاریک می شود تا سرنوشت جهان را تعیین کند. شاید یکی از شما انتخاب شود؟

عصر سحر و جادو جهان از طریق قدرت نور و تاریکی کاشته شده است. دیدار با قهرمانان افسانه ای و مبارزه حماسی با دشمنان وحشتناک روی برج تاریک است.

جمع آوری بیش از 60 قهرمانان حماسی با سلاح های قدرتمند، زره پوش و ارتقاء توانایی های خود و استفاده از استراتژی های مختلف را برای تیم رویایی خود انتخاب کنید.

آرامگاه وحشت و دره، گنجینه ها را آزمایش کنید، زیرا شما را از دشمنان قدرتمند در مقابل پاداش های منحصر به فرد محافظت می کنند. به حوادث بپیوندید تا شخصیت های روی حیله و تزویر با توانایی های پیچیده تر روبرو شوید و قدرت خود را بدون توجه به چالش تست کنید.
تغییرات نسخه 2.18.2:
رویدادهای Power of Love و Personal Score را تکمیل کنید تا سیری و کلودیا را بدست آورید!
آیا آماده تجربه وحشت واقعی هستید؟ Portal to Nightmares اکنون باز است!

The description of Age of Magic

Age of Magic is a new mobile turn-based fantasy RPG about legions of epic heroes fighting on the remnants of an ancient magical world.

Welcome to the era of mages, knights and dragons! Form your own squad of 5 heroes and discover their stories in Campaign mode, defeat other players in unforgettable PvP battles to reach the top of the Arena or Tournament, and prove your skills in the infamous Tomb of Horrors: a grim lair easy to enter, but hard to leave alive!

Collect and level-up legendary heroes to fight fast-paced battles in grand arenas. Take your pick from dozens of character among Kobolds, Elves, Demons, Druids, Changelings, Dragonkin, Ra’Archnes, and more!

🆕New game mode: Clan Raids!
Join a Clan or form your own to battle in one of the four Raids. Earn high-level equipment and Raid Tokens to exchange for Shards of hard-to-get heroes in the Raid Shop!

🔮Darkness descends upon the ruined remnants of a world floating in the void. Each night another light beam in the sky fades, devoured by the unstoppable demons of the Legion. Yet there is still hope. The Dragon Prophecy foretells of a True Mage that enters the Dark Tower to determine the fate of the universe. Might you be the chosen one?

⭐⭐⭐Age of Magic gameplay⭐⭐⭐

STORY CAMPAIGNS✨ Explore the vast Age of Magic world pierced through with the powers of light and darkness. Meet legendary heroes and fight epic battles with terrifying enemies. Follow the story of Roland the True Mage and his quest for the Dark Tower. Step into darkness and meet changeling assassin Sharazar, who will stop at nothing to get what he came for.

⚔️PVP⚔️ Build the ultimate party of heroes and challenge other players in the PvP Arena daily. But that’s not all! Prove yourself in the 24-hour Tournament every week. Fight your way to the top to win glory and epic rewards! To the most valiant fighter go the spoils!

🛡LEGENDARY HEROES🗡 Collect over 60+ epic heroes, level them up and gear them out with powerful weapons and armour, and upgrade their abilities and rarity. Use different strategies and form your dream team of heroes to build the strongest party in the world!

⚔️FAST-PACED BATTLES⚔️ Lead your party into quick but tactical turn-based epic battles in grand arenas where the visuals are stunning and every choice counts!

LOTS OF OTHER MODES✨ The Tomb of Horrors and Valley of Treasures will test your limits as you battle powerful enemies guarding unique rewards. Join events to face tricky characters with even trickier abilities, and test your strength no matter what the challenge!

⚡️EVENTS⚡️ This is a special game mode where you can get unique heroes. Every few weeks, all players of a particular level can participate in mini campaigns called events.
Access to an event is only open for a short period of time, but between them progress is saved, so don’t worry if you don’t manage to finish an event in time all at once.

📲 Join the community and dive into Age of Magic hero lore: find out who inhabits their world, read their stories, learn more about their classes and factions, and explore how to use items, skills and so much more!

✔️Facebook http://plkt.me/2v7y9
✔️Twitter http://plkt.me/lx0s6
✔️Youtube http://plkt.me/n0lgo
✔️Instagram http://plkt.me/mn5nz
✔️Discord http://plkt.me/c91s4

Travel through the era of mages, knights and dragons! Dive into a fantasy world with turn-based battles and role-playing elements! Explore exciting stories, collect all the magic heroes, fight epic bosses, and dominate in the PvP Arena!
⚡️⚡️⚡️Adventure is calling!⚡️⚡️⚡️

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»