• فارسی
  • English

توضیحات بال های نجات

هنگامی که از طریق آسمان برای نجات جنگل سفر می کنید، از فضای عالی و زیبا خارج از منزل لذت ببرید. با غوطه ور شدن به دریاچه ها، با آتش سوزی های مرگباز جنگلی مقابله کنید و از میان غارهای باریک و آسمان بی پایان صعود می کنید، مخزن آب خود را تا لبه پر کنید.
قهرمان شوید و جنگل را نجات دهید.
از بیش 16 هواپیمای منحصر به فرد و فوق العاده انتخاب کنید. ار 6 تقویت کننده مختلف استفاده کنید، تا ماموریت ها را انجام دهید.
تغییرات نسخه 1.9.1:
وای! محکم نگه دارید نسخه جدید Rescue Wings فرود آمده است!

** جدید ** سطح به ترتیب قفل شده است! تعویض حالت بیشتر نیست!
** جدید ** سطح را مستقیماً از فهرست اصلی انتخاب کنید! خیلی سریع!

زمان اسکرای سگ برای نجات دوباره یک روز!
دانلود بازی: