• فارسی
  • English

توضیحات طنز باب

در زمان ماقبل تاریخ غواصی کنید و به ماجراهای مرد غارنشین باب و دخترش بپیوندید. آیا فکر می کنید زندگی آنها خسته کننده بوده؟ گول نخورید. شما انتظار دام های خطرناک، حیوانات گرسنه، تیرانوسور بزرگ و البته یک داستان عاشقانه زیبا را خواهید داشت.
خود را در موقعیت های مختلف خواهید یافت. می توانید به موزه سر بزنید؟ چطور می خواهید از سوراخ زمین خارج شوید؟ آیا یک گوسفند برنامه شما برای رفتن به توالت را خراب می کند؟

با تصمیم گیری درست داستان باب را دریابید و معماها را حل کنید. این بازی دارای موقعیت های روی حیله و تزویر است که نتیجه به شما بستگی دارد.

من باب هستم تجربه تعاملی جدیدی به شما می دهد. فقط انتخاب کنید و از نتیجه زیبایی که انجام شده لذت ببرید. بازی برای همه سنین سرگرم کننده است.
موقعیت هایی که باب درگیر آن می شود، کودک و مادربزرگ شما را می خنداند.

به باب کمک کنید تا عشق واقعی خود را در این جهان خطرناک ماقبل تاریخ پیدا کند.
مغز، شهود خود را روشن کنید و برای خندیدن بسیار آماده شوید.
تغییرات نسخه 1.3.13:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Comics Bob

Dive into prehistoric time and join adventures of caveman Bob and his Girl. Do think their life was boring? Don’t get fooled! You’ll be expecting dangerous traps, hungry animals, huge tyrannosaur and of course beautiful romance story.
You will find yourself in a variety of situations. Can you break into museum?How are you going to get out of the hole in the ground? Will a sheep ruin your plans to go to the toilet?
Make right choice.
Find out Bob’s story by making the right decisions.
Solve puzzles
This game is packed with tricky situations which outcome depends on you.
Real cartoon
I am Bob gives you new interactive experience. Just make a choice and enjoy beautifully performed outcome.
Fun for for all age.
Situations Bob gets into will make laugh both kid and your granny.
Story based game
Help Bob find his true love in this dangerous prehistoric world.
Turn on your brain, intuition and get ready to laugh a lot!