• فارسی
  • English

توضیحات یک قسمت را بکشید

می توانید ببینید چه چیزی از دست رفته است؟ چه تصویر زیبایی است، اما آیا احساس ناراحتی می کنید که چیزی کاملا درست نیست؟ لمس نهایی که تصویر را کامل می کند چیست؟

مغز، تخیل و استعدادهای هنری خود را درگیر کنید تا عنصر گمشده را شناسایی کرده و از این بازی پازل لذت ببرید که شما را به فکر وا می دارد و بارها و بارها لبخند می زنید.

معماهای مبتکرانه که برای حل آنها نیاز به تفکر منطقی، جانبی و خلاقانه دارد. هر قسمت از مغز خود را درگیر کنید تا آنچه در تصویر از دست رفته است را ببینید، سپس از مهارت های هنری خود برای ترسیم آن قسمت استفاده کنید.

گرافیک شفاف، رنگارنگ و موسیقی آرام و شاد، این بازی را لذت بخش می کند و محیطی آرام و سرگرم کننده ایجاد می کند/

مکانیک بازی هوشمند و پازل های با دقت طراحی شده تا یک تجربه بازی روان و راضی کننده را تضمین کند. اگر ایده درستی پیدا کرده اید، رسم یک قسمت اهداف شما را تشخیص می دهد حتی اگر مهارت های هنری شما کاملاً مطابق با این وظیفه نباشد.

ده ها موقعیت مختلف و بیش از 200 قسمت گمشده، تقریباً تغییرات بی پایان معما را ایجاد می کنند. اگر به دنبال یک بازی سرگرم کننده حل معما هستید، این بازی واقعا چالش برانگیز است و به تفکر جانبی پاداش می دهد.
تغییرات نسخه 1.2.24:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of DOP: Draw One Part

Can you see what’s missing? 🔍

What a pretty picture, but don’t you get the nagging feeling that something’s not quite right? What’s the final touch that will make the image complete?

Engage your brain, your imagination and your artistic talents to identify the missing element and add it to the drawing ✏️ in this delightful puzzle game that will get you thinking and make you smile time and time again.

🤯 Exercise every part of your brain 🤯

★ Ingenious puzzles that require logical, lateral and creative thinking to solve. Engage every part of your brain to work out what’s missing from the 🖼️ picture, then use your artistic skills to draw that one part in.

★ Clear, colorful graphics and calm, happy music make Draw One Part a pleasure to play, creating a tranquil and fun environment where puzzle solving 🧠 is as relaxing as its entertaining.

★ Intelligent game mechanics and carefully conceived puzzles ensure a smooth and satisfying playing experience. If you’ve got the right idea, Draw One Part will recognize your intentions even when your artistic skills aren’t quite up to the task.

★ Satisfaction guaranteed – the answer might not be obvious, but when you finally find it you’ll understand the logic behind it. And your discovery could change the original image in any number of amusing and unexpected ways.

★ Dozens of different situations and over 200 missing parts make for almost endless puzzle variation, with solutions that are satisfying😃, intriguing and humorous in equal measure.

★ Try, try and try again. There’s no penalty for failure in Draw One Part. If you can’t find the right answer first time, keep on thinking and keep on experimenting until you hit on the solution.

★ If you’re really stuck, you can always ask for a hint. The imaginative solutions in Draw One Part are guaranteed to satisfy even when you can’t see them for yourself.

Who knew gap filling could be so much fun?

Looking for an original and entertaining puzzle solving game that’s genuinely challenging and rewards lateral thinking but won’t have you throwing your phone across the room in frustration? Draw One Part will bend your brain, test your drawing skills, and give your logic a real workout without ever driving you absolutely crazy.

Download Draw One Part now and get both sides of your brain working in perfect harmony to solve endless beautiful, satisfying puzzles with real creative flair.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»