• فارسی
  • English

توضیحات تیرانداز شطرنج سه بعدی

وارد دنیای پویا تیرانداز شطرنج سه بعدی شوید، جایی که ظرافت کلاسیک شطرنج با تیراندازهای اول شخص آنلاین ادغام می شود. این بازی مرزهای شطرنج کلاسیک را دوباره تعریف می‌کند و یک تجربه خنده‌دار را ارائه می‌دهد که مهارت‌های تیراندازی شما را روی یک نقشه بزرگ به چالش می‌کشد.

بازی در یک میدان مجازی اتفاق می‌افتد، جایی که مهره‌های شطرنج به‌عنوان جنگجویان ماهر زنده می‌شوند که هر کدام دارای توانایی‌ها و نقش‌های منحصربه‌فردی هستند.

میدان نبرد الهام گرفته شده از صفحه شطرنج را با یکی از مهره ها منفجر کنید: شاه، ملکه، روک، اسقف، شوالیه و پیاده. هر قطعه نشان دهنده یک کلاس شخصیت متفاوت است که مجهز به سلاح و مهارت است. با در نظر گرفتن موقعیت، پوشش و تاکتیک‌هایی که با استراتژی شطرنج کلاسیک همسو هستند، حرکات خود را با دقت ترسیم کنید، یا فقط استراحت کنید و یک بازی جنگی انجام دهید. با این حال، به یاد داشته باشید که اولین هدف شما این است که پادشاه حریف خود را بکشید!

The description of Chess Shooter 3D

Step into the dynamic world of Chess Shooter 3D where the classic elegance of chess merges with the heart-pounding intensity of online first-person shooters (FPS). This game redefines the boundaries of classic chess, offering a supper funny experience that challenges your outshooting skills on a large map.

Bored from wimp strategies or heavy and long online shooters? Engage yourself in battles with the adrenaline-fueled excitement of FPS combat. The game is set in a virtual arena, where chess pieces come to life as skilled warriors, each with their unique abilities and roles.

Blast the chessboard-inspired battleground with one of the pieces: King, Queen, Rook, Bishop, Knight and Pawn. Each piece represents a different character class, equipped with weapons and skills. Plot your moves carefully, considering positioning, cover, and tactics that align with classic chess strategy, or just relax and play a war game. However, remember that your first goal is to kill your opponent's King!

Are you ready to try unforgettable rapid-fire combat with your friends or random players all around the world? Chess Shooter 3D invites you to explore an unprecedented gaming experience where victory depends on your ability to outshoot your opponents!