• فارسی
  • English

توضیحات حداکثر شلیک

فکر می کنید کنترل بازی های اکشن سخت است؟ در این بازی می توانید با یک انگشت به راحتی بازی کنید.
از بازی چند نفره سه در مقابل سه لذت ببرید و مهارت های خود را در این بازی در برابر بازیکنان سراسر جهان نشان دهید.

ویژگی های بازی BOWMAX - حداکثر شلیک:
  • ضربات قدرتمند با سیستم تخریب برای وسایل نقلیه و زره پوش
  • تجهیزات جدید را دریافت و ارتقا دهید
  • به دست آوردن تجهیزات جدید و جمع آوری طلا برای ارتقاء تجهیزات و قوی تر شدن است
  • استفاده از بیش 80 نوع تجهیزات
  • ترکیب هر نوع تجهیزات مختلف مانند سلاح، وسایل نقلیه، زره و سپر برای یک جنگ منحصر به فرد در هر زمان
  • کنترل آسان
  • یک بازی چند نفره سه در مفابل سه زنده با بازیکنان سراسر جهان
  • کسب رتبه در لیگ هفتگی برای دریافت پاداش است
  • این بازی اتصال به اینترنت نیاز دارید
دانلود بازی: