• فارسی
  • English

توضیحات نبرد اژدها

بازی استراتژی جنگ اژدها که در آن کنترل ارتش نهایی اژدها را در دست دارید. پیوستن به یک تیم، کمک به هم تیمی های خود در حملات رو در رو، دفاع در مقابل حملات دشمن در کنار جلوه های بصری خیرکننده به صورت سه بعدی.

پرورش اژدهای افسانه ای
بیش از یک صد اژدهای منحصر به فرد، در اختیار داشتن سبک های مختلف حمله، توانایی طلسم و پرورش شکارچی و جنگجو برای ایجاد یک ارتش قوی.

ترکیب نیرو با دوستان
شروع با یک تیم و ترکیب نیروها با دیگران در حالت چند نفره همزمان در جنگ های رو در رو. قبل از همه چیز با هم تیمی های خود در مورد استراتژی دفاع و حمله گفتگو کنید.

ساخت قلعه غیر قابل نفوذ
ساخت قلعه و برج کماندار در جزیره خود و ایجاد بهترین سیستم محافظت برای دفاع در برابر آتش دشمن.

صعود به تاج و تخت
شرکت در طیف گسترده ای از وقایع چند نفره که به صورت هفتگی برگزار شده و تلاش برای بدست آوردن پاداش هایی همچون تخم اژدهای نادر و گنجینه های ارزشمند برای خود و تیمتان.

صحنه های جنگی ستودنی
گرافیک دیدنی و جذاب سه بعدی برای دستگاه تلفن همراه.
تغییرات نسخه 8.60+gn:
- رفع اشکال عمومی
- بهبود عملکرد و ثبات

The description of War Dragons

War Dragons is a visually stunning 3D real-time strategy game that puts you in control of the ultimate dragon army. Join a guild, help your teammates launch attacks in PVP, and hold off enemy raids in true real-time fashion.
BREED LEGENDARY DRAGONS
War Dragons has more than one hundred unique dragons possessing different attack styles, spell abilities, and classes. Breed your hunter, warrior, and sorcerer dragons to create an even more powerful army. See if you can unlock the furious behemoth Khrysos and dominate the battlefield!
COMBINE FORCES WITH FRIENDS
Start or join a guild to combine forces with other dragon lords. With true synchronous multiplayer, experience PVP like never before by chatting with teammates in real time and coordinating attack and defense strategies against other guilds.
BUILD IMPENETRABLE FORTRESSES
Strategize and build your island fortress with the optimal combination of lightning, ballista, and archer towers to best protect your base against enemy fire.
ASCEND TO THE THRONE
Participate in a wide variety of weekly multiplayer events with the chance to win rewards, such as rare dragon eggs and treasure hunts, for you and your guild. Claw your way up the leaderboards to achieve victory and assert yourself as one of the world’s top dragon lords.
EXPLORE THE CHAOTIC BEAUTY OF WAR DRAGONS
The game was built on the Mantis Engine, a proprietary 3D game engine, featuring state-of-the-art graphics and cinematics. Experience mobile games like never before with the ability to visually explore all facets of its stunning world.
PRAISE FOR WAR DRAGONS
“The 3D graphics are spectacular for a mobile device, and this makes War Dragons stand out as the best-looking game of the bunch.”
-GamesBeat

“War Dragons from Pocket Gems gives us a taste of what it’d be like to unleash giant flying lizards on whatever poor ground-bound schmucks are fated to scurry under their shadows.”
-Gamezebo

“There's a combat section where your dragon will be flying through an enemy' encampments, and you deal damage to everything as you fly by. You'll also be building your own bases, forming guilds to help work with other players, and just trying to be the biggest, baddest, dragon-taming emperor of them all.”
-Touch Arcade
Please note that War Dragons is free to play, but you are able to purchase game items with real money. If you want to limit the ability to make in-app purchases, you may create a PIN in the Settings menu from within the Google Play Store.

Your use of this application is governed by the Terms of Service available at http://pocketgems.com/terms Collection and use of your data are subject to the Privacy Policy available at http://pocketgems.com/privacy

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»