• فارسی
  • English

توضیحات تانکر نفت کش - شبیه ساز رایگان

به بازی شبیه ساز تانکرهای نفتی خوش آمدید. حمل کامیون نفتکش مهارت رانندگی شما را ارتقا می دهد. در محیط های مختلف شهر، در محیط های کوهستانی رانندگی کنید. بنزین را از طریق ایستگاه های مختلف سوخت حمل کنید، وظیفه خود را با انجام دهید و سکه بدست آورید.

ویژگی های بازی Oil Tanker Transport Game: Free Simulation - تانکر نفت کش - شبیه ساز رایگان:
  • تجربه رانندگی با نفت کش بزرگ
  • چندین سطح موجود و اعتیاد آور
  • زوایای مختلف دوربین پویا
  • چندین محیط تصادفی
  • بازی اعتیاد آور با گرافیک HD
  • موسیقی واقعی و جلوه های صوتی
  • انتخاب های متعدد تانکرهای نفت
تغییرات نسخه 1.0.3:
# حالت بار جدید شهر در انتظار شماست
# بیایید درایو بزرگ تریلر شما را ببریم
# اشکالات رفع شد

The description of Oil Tanker Transport Game: Free Simulation

360 Pixel Studio introduce now oil tanker truck simulator: oil tanker simulation. Welcome to Oil Tanker Truck Driving: hill side transport& truck wala game to different filling stations. Do you like Offroad Oil Tanker Transport Driver:transport game? If yes then why you wait to see other pk truck simulator 2020 & bus or truck wala game. This Offroad Crazy Oil Tanker Delivery Transport 2019 gives you a realistic euro truck driving skills. Let's download this US Oil Refinery Transport Cargo Simulator game 2019 or bus or truck wala game which is lot of fun for you during driving big oil tanker on different crazy offraod stunts and different city environments. Driving Indian Oil Tank Driver City Transport Simulator is a easy task to drive tanker in lorry games & truck wali game.

offroad oil tanker truck:crazy simulation:
In this city transport: real oil tanker simulator, if you want to become a crazy big oil tank driver in Vehicle simulation games & Truck simulation games. In truck wali game, when you drive big truck in mountain offroad environments while driving carefully. In lorry game & truck car game, Let's play this most addictive oil tanker transport game: free simulation game. In truck simulator games, If you are a euro truck driver then first play 1st mode which has a driving tutorial. In this off road oil tanker: real oil tanker game, your duty is drive oil tanker on different zig zag mountain offroad environments and transport oil on different fuel stations perfectly in lorry driving games & truck driving games. In this oil tanker truck: free game simulator, you have to supply oil also in city fuel station and different pickup points also. In tarak wala game when you fulfill your duty with perfection then you have to earned some coins. In this off road oil tanker: real oil tanker game, the main task is to fill your oil tank to the oil refinery and supply to other fuel station perfectly in truck wale game & Larry games.

Oil Tanker Truck Driving: hill side transport:

In this Free Oil tanker truck simulator: oil tanker simulation, Your duty is to transport oil from refine factory to city filling station with perfection. This truck wali game is best ever on play store so don't waste your time, let's download now this Euro Cargo Oil Tanker Transporter 3D game and ready to drive big long trailer oil tanker on different transport challenges. In euro oil truck driving simulator & Vehicle simulation games if you are a challenging user then accept your challenge and drive big oil tanker in this offroad oil tanker transport: truck simulator. Are you ready to play truck wali game & tarak wala game? If yes let's play now amazing oil tanker game and prove your driving skills if you are a crazy truck driver. Drive real euro oil tanker in dynamic city & transport oil to different filling station while driving big oil long spooky truck driver on extreme stunts and gt stunts. In Vehicle simulation games, Drive and Park your Tanker during transport Oil if you crazy euro truck driver. In truck wala game & truck simulator 2020, lot of new challenges unlock after every achievement. In Truck simulation games & Vehicle simulation games, you can upgrade you tanker with utilzing with coins.Oil Tanker Transport Truck Simulator: Hill Transport

╰ 𝓕𝓮𝓪𝓽𝓾𝓻𝓮𝓼☆☆
╰ Big Oil Tanker Driving Experience
╰ Multiple Existing & addictive levels to play
╰ Different Dynamic Camera's angles
╰ Multiple Random Environments
╰ Addictive Game play with HD Graphics
╰ Realistic Music and Sound Effects
╰ Multiple Selection of Oil Tankers

𝐍𝐨𝐭𝐞: This game is fully free and supported by 𝐀𝐝𝐬.

Oil Tanker Transport Game: Transport Simulation


𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐍𝐨𝐰 this Ultimate Oil Delivery Transport Mountain Truck 3D from play store and enjoy real driving experience of big long trailer oil tanker on different crazy off road tracks and city.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»