• فارسی
  • English

توضیحات پشت برج

همیشه می خواستی فرار کنی؟ همیشه احساس می کردید که در یک برج بزرگ به دام افتاده اید و در انتظار شوالیه شجاع برای نجات هستید؟
هر چه صبر کنید، او نمی آید. او به معنای واقعی کلمه توسط اژدهای نگهبان خورده شده. اما ترسی نداشته باشید، همه چیزهایی را که لازم دارید آزاد کنید. از چکش خود به خوبی استفاده کنید.
تغییرات نسخه 39:
این به روزرسانی شامل بهبودهای ثبات و رفع اشکالات کلی است.

The description of Once Upon a Tower

Ever wanted to escape somewhere else? Ever felt like you were trapped in a high tower? Ever found yourself waiting for the valiant knight to save you?

Wait no more!

Cause he isn’t coming -- No, really, he isn’t. He was literally eaten by that guardian dragon over there.

But fear no more, you have all you need to set yourself free. The brave knight left behind his war hammer, I’m sure you can put it to good use, right?

You can beat the enemies. You can escape the dragon. YOU CAN DO THIS! Now let the adventure begin, once upon a tower.