• فارسی
  • English

توضیحات صحبت کردن گربه باردار

حیوانات خانگی مجازی شما صحبت می کنند، اسکار و همسرش انتظار بچه گربه های کوچک را دارند، اما به کمک شما نیاز دارد تا زمانی که بچه گربه های صحبت کردن در جهان حیوانات را یاد گیرند.
بازی های حیوان خانگی مجازی، در حال صحبت کردن جالب تر می شوند، زیرا صحبت گرم حیوان خانگی سرگرم کننده است. سه بچه گربه صحبت می کند و مادر گربه باردار نیاز به مراقبت دارد. شما باید این مامان باردار را به دکتر برای سونوگرافی ببرید و دیگر بررسی ها را انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که بچه گربه های او صحبت می کنند.

ویژگی های Pregnant Talking Cat Emma - صحبت کردن گربه باردار:
  • رادیوگرافی در دوران بارداری
  • با گوش دادن به صحبت این گربه ناز حامله و تکرار هر کلمه ای که می گوید لذت ببرید
  • بررسی فشار خون و ...
  • جمع آوری تمام موارد برای برنده شدن جوایز
  • مراقبت از سه بچه گربه
  • پیشرفت از طریق سطوح و تغییر دکور اتاق
  • برنده شدن سکه و الماس، باز کردن سطوح و دریافت جوایز سرگرم کننده
  • تبدیل حیوان خانگی مجازی خود به یک گربه باردار زیبا
  • می توانید با تغییر دکور اتاق خود یا جمع آوری اقلام حیوان خانگی از حیوان خانگی مجازی مورد علاقه خود لذت ببرید
تغییرات نسخه 2.9.3:
[+] اشکال دستگاه های Pixel برطرف شده است - اکنون می توانید با Emma بازی کنید بدون اینکه مشکلی شما را آزار دهد
[+] ما بازی را کمی بهینه کرده ایم تا بازی آن را سرگرم کننده تر کند
ما عاشق شنیدن صحبت های شما هستیم بنابراین اگر چیزی برای به اشتراک گذاشتن دارید، لطفا با ما از طریق پست الکترونیکی support@peaksel.email ایمیل کنید. اگر بازی را دوست دارید، لطفا آن را امتیاز دهید و یک بررسی بگذارید.

The description of Pregnant Talking Cat Emma

Your fave virtual pets & talking pets, Emma the Cat and Oscar, are expecting little kittens Pregnant Talking Cat Emma needs your help until she brings little talking kitties into the world of talking pets. Play my talking cat game & join the virtual pregnant cat Emma on her pregnancy journey, listen to this cat talking organize a baby shower for this talking kitty cat and prepare virtual cat Emma to be a mom! Get this virtual pet game and have fun with Pregnant Talking Cat Emma!

BE THE FRIEND PREGNANT TALKING CAT EMMA NEEDS IN HER VIRTUAL PET PREGNANCY

My virtual pet games and my talking cat games have just got more interesting because talking cat Emma, your fun virtual pet, is about to have three little talking kitties and she needs all the care a pregnant cat can get. You’ll need to take this pregnant mommy cat to her pregnancy doctor so that the kitty cat virtual pet can do an ultrasound and other check-ups to make sure her talking kitties are safe and sound. But that is not all! Take a look at the features list of this talking cat virtual pet game and make sure you check out every item on there!

PREGNANT TALKING CAT EMMA FEATURES:

🐱 LISTEN TO this cute pregnat cat talking & repeating every word you say and have fun
🐱 CHECK-UP: take your pregnant cat, a pregnant talking pet for an ultrasound, blood pressure check-up, etc.
🎁 BABY SHOWER: surprise my talking cat Emma with a gift party for her little talking kittens and collect all the items to win awards
🐱 Get to level 31 to deliver kittens with Emma
🐱 PLAY MUSIC to the three talking kittens while they are in Emma’s belly and help my virtual pet raise healthy kitties
👗 DRESS UP your talking kitty cat Emma into lovely pregnancy clothes
🐱 Advance through the levels and change room decor so that your pregnant cat virtual pet feels more comfy in her home
🎁 Win coins and diamonds, unlock levels and get fun awards in this virtual pet game
💅 PET NAIL SALON: make your virtual pet turn into a beautiful pregnant cat
🐱 NAME my talking cat as you like
🎁 Play talking kitty cat games and win coins to progress
🐱 Share your virtual pet with the world on popular social networks

Oscar the Cat and Emma are super happy to have three little talking kitties virtual pets join their family. With the newborn kittens, the world of virtual pets and talking pets has just reached another level.

REMEMBER: you have to take care of virtual pregnant cat Emma, feed her, bathe her, take her to sleep because my talking cat needs all the love and attention a virtual pet can get in this period!

You can also make your talking cat virtual pet feel more comfortable by changing her room decor or collecting the items Emma the Cat virtual pet will need once the talking kittens are born. Get Pregnant Talking Cat Emma, a fun talking pet game, and help Emma and Oscar, your favorite virtual pets, get ready for the era of parenthood. Enjoy!

Pregnant Talking Cat Emma virtual pet game has been developed by Peaksel and published by DigitalEagle - all rights reserved.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»