• فارسی
  • English

توضیحات مورد جنایی

به پلیس گریمسبورو بپیوندید تا مجموعه ای از موارد قتل های پنهانی را حل کنید. صحنه های جرم و جنایت را برای سرنخ ها بررسی کنید، از مظنونین سوال کرده و بررسی شواهد، قاتلان را گیر بندازید. آیا آماده اثبات مهارت های کارآگاهی خود هستید؟

The description of Criminal Case: The Conspiracy

Join the Police of Grimsborough once again to solve a series of murder cases in this captivating hidden object, adventure game. Investigate crime scenes for clues, bring the suspects in for questioning and analyze evidence to catch the killers. Are you ready to prove your detective skills?

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید   بیشتر»