• فارسی
  • English

توضیحات مورد جنایی

به پلیس گریمسبورو بپیوندید تا مجموعه ای از موارد قتل های پنهانی را حل کنید. صحنه های جرم و جنایت را برای سرنخ ها بررسی کنید، از مظنونین سوال کرده و بررسی شواهد، قاتلان را گیر بندازید. آیا آماده اثبات مهارت های کارآگاهی خود هستید؟
دانلود بازی: