• فارسی
  • English

توضیحات مورد جنایی - اسرار گذشته

کشف کنید که خانم استنبری را کی به قتل رساندید.
به قرن 19 برای حل مجموعه ای از قتل پنهان برگردید. صحنه های جرم را برای سرنخ ها بررسی کرده و از مظنونین برای تحلیل شواهد پرسش کنید. آیا شما آماده هستید تا مهارت های کار آگاهانه خود را ثابت کنید.

امکانات بازی Criminal Case: Mysteries of the Past - مورد جنایی - اسرار گذشته:
  • بررسی صحنه های جرم شهر
  • سرنخ ها را بررسی کنید و نمونه ها را برای بررسی شواهد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید
  • ادعای شاهدان و مظنونین
  • قاتل را به پای عدالت بیاورید

The description of Criminal Case: Mysteries of the Past

Download now and discover who murdered Mrs Stanbury …

Go back to the 19th century and solve a series of murders in this captivating hidden object adventure game. Investigate crime scenes for clues, bring suspects in for questioning and analyze evidence to catch the killers. Are you ready to prove your detective skills?

FEATURES:
• Investigate crime scenes in a city from another epoch
• Examine clues and analyze samples to look for evidence
• Interrogate witnesses and suspects
• Bring the killer to justice

PLEASE NOTE – Criminal Case: Mysteries of the Past! is completely free to play, however some game items can also be purchased for real money. If you don't want to use this feature, please disable in-app purchases in your device's settings.

Under our Terms of Use and Privacy Policy, you must be at least 13 years old to play or download Criminal Case: Mysteries of the Past!

Terms of Use: http://www.prettysimplegames.com/terms-of-use
Privacy Policy: http://www.prettysimplegames.com/privacy-policy

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید   بیشتر»