• فارسی
  • English

توضیحات مورد جنایی - جهان را نجات دهید

پیوستن به تیم پلیس و سفر به جهان برای حل یک سری از موارد قتل های پنهان فریبنده در این بازی ماجراجویی در انتظار شما است.
صحنه های جرم را برای یافتن سرنخ بررسی کنید، از مظنونین سوال کنید و شواهد را برای یافتن قاتل بررسی نمایید.
آیا می خواهید مهارت های کارآگاهانه خود را ثابت کنید؟

امکانات بازی Case: Save the World! - مورد جنایی - جهان را نجات دهید:
  • بررسی صحنه های جرم در سراسر جهان
  • سرنخ ها را بررسی کنید و نمونه ها را برای بررسی شواهد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید
  • ادعای شهود و مظنونین بشنوید
  • قاتل را بدست عدالت بسپارید
دانلود بازی: