• فارسی
  • English

توضیحات 200 روز آخرالزمان زامبی

★داستان★
از زمان "روز"، گروه ترکان زامبی به نابودی تمدن بشری منجر شده است. به عنوان جیمز، شما باید از این دنیای پسا آخرالزمانی جان سالم به در ببرید. با یک کمپ کوچک شروع کنید، باید بازماندگان بیشتری را به خدمت بگیرید و اردوگاه را مستحکم کنید تا در برابر حمله زامبی ها بایستید.
سرنوشت این اردو روی انگشتان شماست.

برای بازیکنان فعال، توصیه می کنیم ابتدا جیمز را ارتقا دهید. برای بازیکنان بیکار، توصیه می کنیم ابتدا جفت ها و موانع را ارتقا دهید.
جفت خود را به مکان های مختلف بفرستید و منابع را برای کمپ خود جمع آوری کنید!

ویژگی های بازی DAYS Zombie Apocalypse -200 - دویست روز آخرالزمان زامبی:
  • به صورت دستی طلا را برای پاداش 20 درصد جمع آوری کنید
  • با گذشت روزها، زامبی ها قوی تر می شوند.
  • برای افزایش سختی و افزایش پاداش در شب بازی کنید
  • مطمئن شوید که جفت جدید را ارتقا داده اید
  • قبل از ساختن یک طبقه جدید، همیشه ابتدا جفت را ارتقا دهید
  • با فرستادن دوستان خود به اکسپدیشن ها برای موارد غارت ادامه دهید
  • این بازی نیازی به اتصال به شبکه ندارد
تغییرات نسخه 1.1.14:
اضافه کردن رویداد بازی

The description of 200 DAYS Zombie Apocalypse

★Story★
Since 'The Day', Zombie horde has brought doom to human civilization.
As James, you must survive this post-apocalyptic world.
Starting from a small camp, you must enlist more survivors and fortify camp to stand against Zombie attack.
The fate of this camp is on your fingers.

For active players, we recommend upgrading James first. For idle players, we recommend upgrading mates and barricades first.

Send your mates to various locations and collect resources for your camp!


Tip
▷ Tap fast enough and you can activate Rage Mode, increasing damage.
▷ Manually collect Gold for 20% bonus.
▷ Buy upgrades before facing Boss Zombies.
▷ As days pass, Zombies will become stronger.
▷ Play at night for increased difficulty and increased reward.
▷ Make sure to upgrade new Mates.
▷ Before building a new Storey, always upgrade Mates first.
▷ Keep sending your Mates to Expeditions for loot items.
▷ Some Consumables have permanent effect, such as ATT UP, ATT Speed UP, Revival Speed UP, etc. Some Consumables are sold from Shop, and these include Shotgun Shell, Battery, Clock, etc.
▷ For idle play, Barricade upgrade is essential.
▷ Tap ? icon in each menu for detailed information.This app uses Google Drive for manually saving/restoring game save data in case you change your mobile device.


This game does not require network connection.
Save data will be lost if you change device or delete this app.