• فارسی
  • English

توضیحات شگفتی ریاضی

بازی با بیش از 900 مهارت ریاضی مهم شگفت انگیز برای تسلط بر ریاضیات در خانه و در مدرسه ساخته شده است.
یازی علاوه بر اینکه دارای جذابیت ریاضی است، دارای ویژگی های فوق العاده نیز می باشد، که همه آنها به صورت رایگان در دسترس هستند.

ویژگی های بازی Prodigy Math Gameشگفتی ریاضی:
  • هماهنگی کامل با برنامه های درسی کلیدی
  • ارزیابی خودکار در بازی برای همه دانش آموزان
  • گزارش در زمان واقعی
تغییرات نسخه 4.0.2:
صفحه نمایش چلپ چلوپ به روز شد. رفع اشکال.

The description of Prodigy Math Game

With over 900 crucial math skills for Grades 1 - 8, Prodigy is the perfect game for mastering mathematics both at home and at school.

All educational content in Prodigy is free, and will stay free forever! We only make money through a completely optional game upgrade, which only unlocks some extra content.

Aside from being the world's most engaging math game, Prodigy also has these great features, all of which are available for free:
1. Full alignment with key curricula (e.g., Common Core, Ontario, TEKS, MAFS)
2. Automatic assessment in-game for all students to place them in the correct grade
3. 24/7 Real-time reporting
4. Embedded in-game formative, diagnostic, and summative assessments.

Each grade covers key mathematics topics that all students must master. For a complete breakdown of all 900+ skills, please visit: https://prodigygame.com/math/skills.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»