• فارسی
  • English

توضیحات شکوه گلادیاتور

در این بازی تاکتیکی اعتیاد آور می توانید با بهترین جنگجویان و قبیله گلادیاتور بازی کنید.شمشیر خود را با یک تیغه تیز انتخاب کرده و ماسه ها را با خون دشمنان رنگین کنید.
در این بازی استراتژی منحصر به فرد، می توانید مهارت های خود را به تمام قبیله گلادیاتور نشان دهید. از استراتژی جنگ تدریجی استفاده کنید تا با ضربات دشمنانتان را از بین ببرید.
گلادیاتور خود را ارتقا دهید و با بهترین اسلحه گلادیاتورهای قدرتمند را شکست دهید.
از این بازی هیجان انگیز جنگ باستان رومی با ماموریت های سخت لذت ببرید.
تغییرات نسخه 5.15.1:
مکان های تبلیغاتی جدید:
- تلاش برای تغییر
- تلاش خرید
- پاداش مضاعف در آرچر
- بازیابی سلامتی در آرنا

The description of Gladiator Glory

In this addictive tactic video game you can play with the best fighters and clans of gladiators.
Go to the armory and take your sword with a sharp blade. Put your sandals on and step into the bloody sand where your adventure begins in the best fighting and strategy game. Fight for your blood and glory in the Colosseum arena of Rome. Conquer the world of ancient Roman empire fighting on its famous arenas.

This is the unique strategy game where you can show your skills to all gladiator clans.
Use tactically adventitious war strategy to beat your enemies. Some of them could be iron strong as gods. Apply stealth to defeat them. Level-up your characteristics and evolve into the best warrior in the Roman Empire.
Play with other strong warriors and prove your ability to win. If you will the final battle, even gods will envy you.
Clash with enemy troop in the arena mode to practice your battle tactic, then upgrade your gladiator and equip the best armor and weapon and step on the arena of history mode to defeat wielding gladiators. Each battle your rivals will become stronger. Don’t forget to take the best weapon and level up your hero in this incredible fighting and strategy game.
Unlock all arenas and wield the best kinds of weapons. Plan your smart strategy and defeat other fighters.

Play the best fighting and strategy game GLADIATOR GLORY:

Enjoy exciting ancient Roman battles in Coliseum arena, full of dangerous rivals and hard missions.
Satisfy a wayward mentor showing him your invincible fight.
Fight for victory with other warriors at a shadow of the night.
Be top of the leaderboard and compete with your friends. Go through mortal warfare without being killed by any knight. Or you can also start each battle anew.
Defend your soul. Be brave as your hero Spartacus. Have fun fighting and defeating your enemies!
Achieve victory in the best Roman arena.
Obtain all the weapons and level up unique fighting skills.
Fight the best turn-based strategy game.
Be a real conqueror of glory!

Download this exciting and addictive fighting and strategy game, and join the best fighting warriors in a battle with the gods!