• فارسی
  • English

توضیحات بهشت ماهیگیری

بازی ماهیگیری طبیعی با بیش از 15 میلیون دانلود در سراسر دنیا، گرافیک سه بعدی عالی و عملکرد چندنفره برای اندروید.

سیستم پرورش ماهی خود را ایجاد و مدیریت کنید، به مکان های دور سفر کنید و ماهیگیر افسانه ای شوید.
ماهی بگیرید، با سکه ها، آیتم ها و مکان های جدید را فعال کنید.

ویژگی های بازی بهشت ماهیگیری:
  • بیش از 14 منطقه سه بعدی زیبا برای ماهیگیری طراحی شده است.
  • ماهیگیری در آب های شور هاوایی یا شکار غول پیکرها در رودخانه مکونگ
  • وجود گونه های مختلف ماهی
  • امکان رقابت با بازیکنان سراسر دنیا
  • عملکرد فوق العاده و طبیعی ماهی گیری
  • وجود طعمه های مختلف

The description of Fishing Paradise 3D Free+

Realistic fishing action at your fingertips! 15+ million installs worldwide! Awesome 3D graphics, multiplayer action.
Build and manage your very own fish farm and travel to remote, exotic locations with your guide.... legendary fisherman the Bass Professor!
- PLAY FOR FREE
Download the game and fish for free. Earn coins and xp to unlock items, features and new locations. Or purchase shiners and unlock them faster.
- BUILD YOUR DREAM FISH FARM
Ever dream of owning your own lakes? Well now you can! Start with a plot of land and then turn your site into a Fishing Paradise! stock and breed your favourite species, invite friends and more.
- FISH EXOTIC LOCATIONS WORLDWIDE
Travel to 14 beautiful 3D rendered locations from around the world. Catch saltwater fish in Hawaii or hunt for the monsters of the Mekong river.
- 50 DIFFERENT SPECIES TO CATCH
From bass and pacu to stingray and giant catfish. Catch the widest variety of the rarest species ever seen in a fishing game. To catch them all you'll need both skill and a little luck. Hold on tight!
- MULTIPLAYER TOURNAMENTS
Compete with players from around the globe for prizes. With lots of different tournaments to enter, who will be No.1?
- REALISTIC FISHING ACTION
Working closely with a fishing legend has helped us create a fishing game with unrivalled realism and action. Each fish has its own attributes such as strength and aggressiveness meaning no two fight is ever the same!
- HUGE SELECTION OF BAIT AND TACKLE
You'll not catch a monster with that old rod and reel, you'll need to upgrade your tackle if you want to land a lunker of a lifetime!