• فارسی
  • English

توضیحات افسانه های درخشان نیمیان

با یک چهره زیبا و دست ساز از میان آبشارهای درخشان، رودخانه ها، جنگل ها، کوهستان های مرتفع و سیاه چال های باستانی بدوید، شنا و پرواز کنید. به اژدها های قدرتمند، عقاب های بلند و آهوی سریع تغیر شکل دهید.

به یک عکاس طبیعت تبدیل شوید و از این منظره زیبا و گسترده لذت ببرید و از آنها عکس بگیرید. آیا از یک گوزن گریزان که در حال نوشیدن کنار رودخانه است، عکس می گیرید؟ یا شاید یک غروب خورشید طلایی را در بین ویرانه های باستانی ضبط کنید؟ آیا به شکار حیوانات کمک می کنید؟ از روح نمای خود برای ردیابی جادویی حیوانات استفاده کنید که هر یک دارای زیستگاه و رفتار خود هستند.

گزینه های گسترده به شما امکان می دهد تقریباً هر چیزی را در هر زمان شخصی سازی کنید. زمان روز را تغییر دهید، حالت آبرنگ را روشن کنید و یک نقاشی زنده را تجربه کنید، افکت و فیلتر اضافه کنید و موارد دیگر. در دستگاه های جدیدتر می توانید جزئیات را برای یک تجربه حتی زیبا تر و همهجانبه تر کنید.
تغییرات نسخه 8.1:
پشتیبان گیری از برخی از گیم پلی های ناشناخته
پشتیبانی از گیم پد گسترده
برای اجرای بازی افسانه های درخشان نیمیان، مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
  2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
  3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
  5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.protopop.brightridge وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.protopop.brightridge کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.

The description of Nimian Legends : BrightRidge

EXPLORE A BEAUTIFUL, HAND-CRAFTED OPEN WORLD RPG FANTASY WILDERNESS
Run, swim and fly through glistening waterfalls and rivers, overgrown forests, sky-high mountains and ancient dungeons. Shape change into powerful dragons, soaring eagles, quick-footed deer and more. Download BrightRidge today.
Minimum requirements are about a 4-core 2ghz CPU, and at least 2gb of RAM.

I am truly grateful to the Android community for helping my unknown game grow. Thank you for all of your support and encouragement. I am a solo indie developer working on BrightRidge and it is a game from my heart. I enjoyed creating this world and I hope you enjoy exploring it:)

EXPLORE AND STORY MODES
Ready for adventure? The Ballad of BrightRidge and Love & Tin are two magical adventures in Story Mode. Or choose Explore mode and experience BrightRidge without quests or enemies. Can you find the ancient whale that swims the oceans? Or the hidden ruins that dot the land?

SHAPE CHANGE POWERS
Unlock the power to change into several species and explore BrightRidge from a new perspective. Soar through the sky as a golden eagle or a winged dragon. Run through the forests and a wily fox or dashing deer. Barge through the land as a towering Tree Ent and flutter peacefully among the flowers as a delicate butterfly (a fan favourite!).

PHOTO MODE
Become a nature photographer and take and save beautiful pictures of this gorgeous and vast landscape. Will you photograph an elusive deer drinking by the river? Or perhaps capture a golden sunset amid ancient ruins? Need help hunting the animals down? Use your Spirit View to magically track animals, each with their own habitat and behavior.

CUSTOMIZE YOUR WORLD
Extensive options let you customize almost anything at anytime. Change time of day, turn on Watercolor mode and experience a living painting, add effects and filters and more. On newer devices you can turn up the detail for an even more beautiful and immersive experience.

LEGENDS AND LORE
Legend Spots dot the land waiting to be discovered. Each one tells a bit about the people, places and history of BrightRidge. Or visit the cozy halls of BrightRidge Inn, sit by the fireplace, dance with the guests, or listen to their stories.

DYNAMIC WEATHER AND DAY/NIGHT CYCLE
It’s all here. Rainstorms, lightning and thunder, light breezes and gusting wind, and quiet snowfalls. Or use the options to change the weather on the fly.

RELAX AND EXPLORE
There’s no rush. Feeling panic, anxiety or stress? Choose Explore Mode, breathe, and explore the wild rivers, valleys and waterfalls of BrightRidge at your own pace.

FULL GAME
+ No Ads
+ No In-Game Purchases

TRAILER
Watch the trailer at https://www.youtube.com/watch?v=2WMzFkCcQyE

FOLLOW ME
Follow @protopop on Twitter and https://www.facebook.com/protopopgames on Facebook for news and updates

Note: If you experience blue shadows, goto Options > Settings > Resolution and chose Forward Rendering.

I'd like to thank everyone who took time to leave a review. Positive or negative each one helps me understand how the game works in the real world, and I appreciate it. For a solo dev like me hearing that people enjoy BrightRidge is very encouraging:)

Nimian Legends is an original fantasy world and the setting for BrightRidge. See the interactive map at http://NimianLegends.com

...AND A PERSONAL THANK YOU
A big thank you to Nullzone, Liam, Curtis, DK_1287 and Jack for helping me test and supporting BrightRidge. A project of this size is a challenge to create on my own, and your support and encouragement have helped me through difficult times.

NOTE: If you experience blue graphics issues, this can often be fixed in the game by choosing OPTIONS > PLAYGROUND > RESOLUTION > FORWARD RENDER. You can also change things like resolution, quality, and more in the Options screens.

If the game closes after the logo, this can usually be fixed by restarting your device.