• فارسی
  • English

توضیحات پرتاب کنگ

حرکت، پرش و جهش به سمت پیروزی با کُنگ خود، اما مراقب تله های ناجوانمردانه و موانع باشید.
اضافه کردن شمپانزه، خوک، چتر دریایی و 100 شخصیت دیوانه رنگارنگ در بازی برای تبدیل شدن به بهترین کاراکتر.
می توانید تصویر بازی را ذخیره کنید و به اشتراک بگذارید.
تغییرات نسخه 3.17.5:
اشکالات ثابت
- برخی از رفع اشکالات جزئی و پیشرفت.
دانلود بازی: