• فارسی
  • English

توضیحات پرتاب کنگ

حرکت، پرش و جهش به سمت پیروزی با کُنگ خود، اما مراقب تله های ناجوانمردانه و موانع باشید.
اضافه کردن شمپانزه، خوک، چتر دریایی و 100 شخصیت دیوانه رنگارنگ در بازی برای تبدیل شدن به بهترین کاراکتر.
می توانید تصویر بازی را ذخیره کنید و به اشتراک بگذارید.
تغییرات نسخه 4.3.5:
رفع اشکال
- رفع اشکال سقوط با ویژگی رتبه بندی.
- برخی از رفع اشکال جزئی و بهبود.

The description of Sling Kong

Sling, bounce and swing your Kong to glory, but watch out for all manner of dastardly traps and obstacles. Go up, and up, and up until there’s no more up to go, or else meet your hilarious end!
Join Chimp, Pig, Jellyfish and over 100 other crazy and colorful characters as you challenge your friends to become the best Kong Slinger around.

Sling Kong requires the following Permission:
Storage - This will allow you to share images from the game.