• فارسی
  • English

توضیحات کامیون حمل سوپرمارکت

شروع کار خود و رویارویی با مشکلات رانندگی با کامیون حمل و نقل کالا. نشان دادن مهارت های خود به عنوان راننده کامیون سنگین برای حمل و نقل محموله. بارگیری از کارخانه و تحویل بار به فروشگاهای زنچیره ای.
لذت بردن از رانندگی با وسایل نقلیه سنگین فوق العاده سرگرم کننده است. مهارت رانندگی خود با لودر کارخانه نشان دهید.

یک ماجراجویی هیجان انگیز برای تبدیل شدن به راننده کامیون حمل و نقل در فروشگاه. برای رضایت مشتریان خود محموله را سالم برسانید، رانندگی در ترافیک شهر با کامیون های بزرگ مهارت بالایی می خواهد، پس مراقب باشید تصادف نکنید. رانندگی با لودر برای بارگذاری محموله و پس از آن حرکت با تریلر بزرگ برای حمل محموله به مقصد.
تغییرات نسخه 1.16:
پیش رانندگی کامیون با سوار بی باک
راننده کامیون سوپر مارکت
مهارت های شدید رانندگی کامیون
شبیه ساز غیر ممکن بازی رانندگی

The description of Supermarket Transporter Truck

Ultimate driving challenge begins with Supermarket Transporter Truck. Show your skills as the extreme pro trucker to drive heavy duty transporter truck carrying cargo. Drive mega transporter trucks and transport cargo to the destination in sin city supermarket. Park your forklift in supermarket building and enhance your parking skills. In this the extreme parking, driving, and simulation game. Park your forklifter without hitting any obstacles! Avoid crashing into barriers and other vehicles! This is quite the challenge. Do you think you can park the amazing vehicles accurately? Get ready for this supermarket modern car parking game! Driving challenge come with Advance Features in this game. You’ve worked as cashier at cash register counter for so long, now take challenging job of an ultimate truck driver. Enjoy driving super cool heavy vehicles and avoid crashing on road. Master your forklift driver skills from the backyard of multi-storey plaza. Follow the checkpoints to find your way in the building. Take a thrilling driving Adventure & become Supermarket Transporter Truck Drive in this parking game. Cargo Trailer Transport Truck Simulator gives the driver an addictive game play experience and realistic city environment to drive the grand transporter heavy truck. It gives you smooth driving and handling controls which will make you play this game for hours. Be on time to satisfy your clients because being late will result in the failure of your consignment. Driving in the city traffic, not to harm pedestrians and also avoid accidents with cars and crashes, like a skilled driver. Drive the forklifter to load the cargo and then park the grand trailer to complete your consignment. Play like one of the best cargo trailer supermarket transporter driver in the city! Driving forklift in supermarket plaza is harder than other ordinary simulator games. This multi storey 3d will make you a furious driver. Be the professional forklifter sim games player and show your forklifter parking skills in our multistory parking sim. It’s time for you to be a skilled pro sim games driver with this simulator in the finest multi storey truck simulator 3d games. So be careful and don’t hit any other vehicles or object in the parking area especially during reverse parking. Supermarket Transporter Truck Features Exciting truck & heavy vehicles missions Simple and intuitive controls Responsive and Realistic Game play Realistic driving of vehicles Challenging levels to test your skills Realistic Traffic Control System Realistic environment with supermarket multi storey parking lot

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»