• فارسی
  • English

توضیحات توله سگ

توله سگ های خود را برای کسب درآمد و ساخت شهر توله سگ خود ادغام کنید.

آیا تا به حال می خواستید توله سگ خود را داشته باشید؟ در اینجا انواع توله سگ های زیبا وجود دارد. شما می توانید برای ادغام و کشف موارد رایانه ای متصل شوید. بیا و همه آنها را جمع کنید.
اوقات خوبی را با توله سگهای خود داشته باشید.
تغییرات نسخه 1.2.8:
- بهبود عملکرد
- رفع اشکالات جزئی

The description of Puppy Town

Merge your puppies to earn money and build your puppy town.

Ever wanted to own your puppy? Here are all kinds of cute puppies. You can connect to merge and discover cuter ones. Come and collect them all~

Get Labrador Retriever, French Bulldog, German Shepherd, Golden Retriever, Beagle, Rottweiler, Yorkshire terrier, Border collie, Poodle, German shorthaired pointer, Boxer and lots more!

Have a good time with your puppies!

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید   بیشتر»