• فارسی
  • English

توضیحات تیله بازی

به بازی های دوران کودکی با گرافیک بسیار جذاب با جلوه های صوتی عالی خوش آمدید.
گیم پلی منظم با بیش از 200 چالش، می توانید با کامپیوتر بازی کنید اما لذت واقعی بازی با دوستان خود در حالت آنلاین است که با تکنولوژی بالای این بازی می توان در اینترنت کند نیز بازی کرد، همچنین می توانید با بازیکنان تصادفی در سراسر جهان بازی کنید.

تغییرات نسخه 4.0.67:
پیشرفته:

The description of Kanche

Now play Kanche (Marbles), one of the most loved childhood games on your android device with awesome graphics and sound effects.

In addition to the regular gameplay, we have introduced more than 200 challenges that will immerse you into the magical world of Kanche.

You can play with CPU but the real fun lies in playing with your friends online. With top of the line tech, this game can be played smoothly even on slow internet connections. You can also play with random players all over the world to give a check to your Kanche skills.

This game is also called Lakhoti in Gujarati. Gotya, goti, kancha, vattu, golli gundu, bante, goli etc in other languages :)

Stretch some fingers, lets play Kanche :)